Wszystko co dobre się kończy.

Drukuj

Zbliża się koniec roku, a co za tym idzie, zakończenie ostatniej edycji projektu systemowego „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach w ramach środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1– Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

Podsumowanie działań roku 2014 odbyło się 28 listopada w GCKiR przy ul. Sportowej 60 w Konopiskach. Do udziału w konferencji zaproszone zostały władze Gminy, uczestnicy i uczestniczki projektu oraz osoby pracujące przy projekcie i wszyscy, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o przedsięwzięciu. Jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni za przybycie, szczególnie w tak gorącym okresie całorocznych rozliczeń.

Projekt ten realizowany jest od 2008 roku, zatem to już 7 edycja, ostatnia w obecnej perspektywie finansowej EFS. W ramach tego przedsięwzięcia blisko 120 osób zostało przeszkolonych i zaktywizowanych. W roku 2014 projekt zrealizowało  8 kobiet i 8 mężczyzn zakwalifikowanych przez rekrutację prowadzoną na początku roku.

Na projekt złożyły się 122 godziny warsztatowe oraz niezliczone godziny zajęć na kursach zawodowych.


Nadrzędnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej - w osiągnięciu tego głównego celu ma pomóc realizacja celów szczegółowych, tj.:

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz przekazanie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy;

- zwiększenie motywacji do działania, zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych;

- zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy.


Z jakich problemów wynikała potrzeba realizacji projektu w naszej gminie? Były to:

- brak właściwych kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego;

- brak  znajomości zasad poruszania się i siły przebicia na rynku pracy;

- brak motywacji oraz umiejętności społecznych, tj. niska samoocena, poczucie rezygnacji, nieumiejętność pisania CV, listów motywacyjnych oraz zaprezentowania się pracodawcy;

- nieznajomość podstawowych przepisów prawa pracy;

Analiza problemów Gminy Konopiska jasno wskazała na potrzebę realizacji kolejnej edycji projektu Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!

Do udziału w projekcie – edycja 2014 zostało zakwalifikowanych 18 osób (9 kobiet i 9 mężczyzn), ze szczególnym uwzględnieniem osób  w wieku 15-30 lat (ta grupa wiekowa została zdiagnozowana jako grupa o najmniej korzystnej sytuacji w zakresie aktywności społecznej i zawodowej).

Równy podział kobiet i mężczyzn związany jest z wyrównaną liczbą klientek i klientów zarejestrowanych w PUP i korzystających z pomocy GOPS.

Na realizację projektu zostało przeznaczone ponad 235 000,00 PLN, z czego ponad 30 000,00 PLN
to wkład GOPS na zasiłki celowe.

W tym roku w ramach projektu udało się zrealizować  następujące kursy:

W ramach części warsztatowej dla wszystkich uczestników  i uczestniczek:

- warsztaty psychoedukacyjne o różnej tematyce oraz warsztaty z doradcą zawodowym, specjalistą od wizerunku i prawnikiem; warsztaty zostały dobrane pod kątem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, część z nich odbywała się z podziałem na grupy (kobiety i mężczyźni).

Równość Szans kobiet i mężczyzn to jedna z najważniejszych kwestii naszego projektu. W związku z czym zorganizowane zostało seminarium na ten temat. Poruszone na nim zostały wszystkie kwestie związane z równością płci.

W ramach kursów zawodowych:

- kurs księgowości, obsługa wózka jezdniowego, obsługa kasy fiskalnej, palacz kotłów CO, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, kurs kosmetyczny, kurs robienia manicure, pedicure i stylizacji paznokci, kurs obsługi komputera, kurs języka angielskiego, kurs spawacza, kurs prawa jazdy kategorii B, operatora obrabiarek CNC, kurs masażu, kurs kucharski, kurs pracownika administracyjno-biurowego, ABC firmy, kurs stolarza, brukarza połączonego z technologiem robót budowlanych.

 

Udział w projekcie to nie tylko ciężka praca, to także integracja i aktywizacja przez poznawanie nowych miejsc i obcowanie z kulturą. W tym roku udało nam się pojechać z rodzinami do Krakowa oraz wybraliśmy się do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, na spektakl traktujący o problemie, z którym sami się zmagamy, czyli o utracie pracy („Ostra jazda”, reż. M. Połatyński). Podczas wyjazdów uczestnicy mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, ubezpieczenie oraz bilety wstępu. W najbliższą sobotę, tj. 13 grudnia czeka nas ostatnia atrakcja – wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu, na operę Giuseppe Verdiego Nabucco.

W czasie spotkania podsumowana została działalność ze wszystkich lat.

Wypowiadali się goście z firm, z którymi współpracowaliśmy (głównie w ostatnich latach), uczestnicy i władze Gminy. Szczególne podziękowania złożono  patronującym od początku temu projektowi Panu Wójtowi Jerzemu Socha, Pani Magdalenie Jarosz-Wawrzyńczak (ówczesnej zastępcy Wójta) oraz Pani Skarbnik Gminy Annie Misiak i Pani Sekretarz Barbarze Ankowskiej-Lis.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie na to uroczyste i wyjątkowe dla nas zakończenie roku.

Koordynator projektu

Ada Przedzińska

Prezentacja Powerpoint z projektu (pptx)

Poprawiony ( środa, 10 grudnia 2014 20:34 )