Dwa bloki warsztatowe już zrealizowane.

Drukuj

Wraz z nowym rokiem ruszył projekt „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1– Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Od stycznia trwała rekrutacja, a w marcu ruszyły pierwsze warsztaty: „Pracownik z klasą” oraz „Według prawa”. Na zajęciach tych uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się jakie są ich prawa i obowiązki względem pracodawcy i na odwrót, czym jest mobbing, molestowanie i dyskryminacja. Wiedzą już w czym wyglądają najlepiej i jak się profesjonalnie zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Pod koniec  marca rozpoczęły się zajęcia z Doradcą zawodowym – Panią Beatą Rokita, która poradzi każdemu w jakim kierunku powinien rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.

W tym roku grupa składa się z dziewięciu kobiet i dziewięciu mężczyzn. Znaczną część stanowią osoby między 18, a 30 rokiem życia, które są bardzo zdeterminowane i otwarte na nowe wyzwania. Na trwających warsztatach i spotkaniach indywidualnych uczestnicy dowiadują się jak pisać CV list motywacyjny, jak najlepiej sprecyzować swoje wymagania i oczekiwania, względem dzisiejszego rynku pracy. Warsztaty prowadzone są do trzech razy w tygodniu, natomiast zajęcia indywidualne ustalane są w dogodnych terminach. Doradca zawodowy skończy swoją pracę w połowie kwietnia.

Wkrótce rozpoczną się również zajęcia z psychologiem. Jeden duży 40 godzinny blok warsztatowy i godziny indywidualne , po dwie dla każdego uczestnika oraz zajęcia oddzielnie prowadzone dla mężczyzn i kobiet po sześć godzin z godzenia ról życiowych i społecznych .

Na wiosnę oprócz zajęć, dla odprężenia i relaksu, planujemy wyjście do teatru.

 

 

www.efs.gov.pl

Poprawiony ( czwartek, 10 kwietnia 2014 11:09 )