Zawiadomienie

Drukuj

Or.RG-0012.4.11

Konopiska, 2011-04-07

Zawiadamiam, że dnia 12 kwietnia 2011 r. (wtorek) o godz.10,oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się posiedzenie członków Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Ocena wykonania budżetu gminy za 2010 r.

2.Analiza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za 2010 r

3.Zaopiniowanie materiałów  sesyjnych

4.Sprawy różne

Przewodniczący Komisji

Roman Skoczylas