Inwestycje

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dzierżawa w 2013 roku

Email Drukuj PDF

Wykaz (pdf)

 

Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska

Email Drukuj PDF

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacji pt. „Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska” realizowana jest w ramach umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów  w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem operacji są: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Konopiska poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych, promocja terenów wiejskich, wzrost atrakcyjności turystycznej terenów gminy Konopiska.

Zadanie obejmuje wykonie:

-          boiska do piłki nożnej (trawa naturalna),

-          boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i tenisa (nawierzchnia mineralna),

-          montaż ławek parkowych, kosza na śmieci, huśtawki podwójnej.

Operacja zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz budżetu gminy Konopiska.

Podmiot odpowiedzialny za treść informacji - Urząd Gminy Konopiska
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poprawiony ( poniedziałek, 04 listopada 2013 08:00 )
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie decyzji dotyczącej budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice.
(treść obwieszczenia - pdf)

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Poprawiony ( środa, 02 października 2013 08:52 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR. 6722.8.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 272/XXXIII/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korzonek II”.

Poprawiony ( środa, 25 września 2013 10:36 ) Więcej…
 

Modernizacja łazienek w ZSP Kopalnia zakończona!

Email Drukuj PDF

Po powrocie z wakacji uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni zastali miłą niespodziankę – czyli kolejne udogodnienia i zmiany na lepsze. Zgodnie bowiem z wcześniejszymi zapowiedziami przeprowadzono dalszy ciąg remontu toalet.

Poprawiony ( środa, 25 września 2013 10:36 ) Więcej…
 
Strona 14 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230