Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 20.02.2014 r.

GR.6733.2.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2014r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  stacji transformatorowej 15/04 kW i  włączenie do SN sieci elektro-energetycznej przy ul. Wrzosowej w m. Kopalnia na działce dz. nr.324/8 , 2424 ,2413, 2412, 2409, 2410, 2411

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Konopiska ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Konopiska

Więcej…
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia sprzedaż – przetarg nieograniczony w 2014 roku

Email Drukuj PDF

Kopalnia - zabudowa mieszkaniowa (pdf)
Aleksandria Druga - zabudowa mieszkaniowa (pdf)
Rększowice - nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (pdf)

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.1.2012

Konopiska 06.02. 2014r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie :

art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

 

Zawiadomienie

że wystąpiono do  Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, Starosty Częstochowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich,  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie i przebudowie sieci  elektro-energetycznej    na działkach o nr. 80 , 1352, 172/9  w Rększowicach

Więcej…
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska

Email Drukuj PDF

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Rozpoczęto realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3, działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Poprawiony ( środa, 30 lipca 2014 11:04 ) Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy  Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg  nieograniczony na  najem, na czas nieokreślony  lokali użytkowych położonych w  Konopiskach, przy ul. Sportowej 1. Budynek posadowiony jest na działce geodezyjnej nr 1519 zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Częstochowie pod numerem 61329.

Więcej…
 
Strona 12 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230