Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 07.04.2014 r.

GR.6733.4.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647) zawiadamiam,  że w dniu 07.04.2014r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej 15 kV na odcinku linii głównej od stanowiska nr. 41 do stan.55   do   S-26  Łaziec   na dz.nr. 96,97,98,99/2,100  w Łażcu  oraz  na dz.nr.258/8 w Rększowicach

Poprawiony ( wtorek, 08 kwietnia 2014 07:31 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.2.2012

Konopiska 25.03.2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Biura projektowego „ENERGO-INSTAL” w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci elektrycznej  ze stacją transformatorową  na działce nr ewid. 324/8  w Aleksandrii I  oraz  na dz.nr.2414, 2413, 1412, 2409, 2410, 2411w Konopiskach

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.1.2012

Konopiska 25.03.2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Tauron Dystrybucja S.A w Częstochowie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektrycznej kablowej podziemnej  na działce nr ewid. 80,1352,172/9  w Rększowicach.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.2.2014

Konopiska 05.03. 2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do  Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, Starosty Częstochowskiego  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  stacji transformatorowej 15/04 kW i  włączenie do SN sieci elektro-energetycznej przy ul. Wrzosowej w m. Kopalnia na działce dz. nr.324/8 obręb Aleksandria I , oraz 2414 ,2413, 2412, 2409, 2410, 2411 obręb Konopiska

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 05.03.2014 r.


GR.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.06.2014r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu  średnioprężnego na działce dz. nr. 74/4 , 1347 w Jamkach

Więcej…
 

3 000 000 zł dla Gminy Konopiska!

Email Drukuj PDF

61 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego – w tym Gmina Konopiska - otrzymało w dniu 27.02.2014 promesy dotacyjne na usuwanie ubiegłorocznych skutków klęsk żywiołowych. Promesę w wysokości 3 000 000 zł odebrał z rąk Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka Wójt Gminy Konopiska Jerzy Socha. Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego - Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Poprawiony ( piątek, 28 lutego 2014 21:10 ) Więcej…
 
Strona 11 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj11
Wszystkie w tygodniu60
Ostatni miesiąc119
Suma wejść465873