Inwestycje

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Aleksandria, ul. Księżycowa.

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod różnorodną działalność gospodarczą oraz nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konopiska, ul. Przemysłowa.

Więcej…
 

Wykazy nieruchomości

Email Drukuj PDF

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2011 r. sprzedaż – przetarg nieograniczony

Wykaz (pdf)

Poprawiony ( wtorek, 09 sierpnia 2011 08:45 )
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 08.08.2011r.

GR.6733.17.2.2011

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.08.2011r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej 1 kV dla zasilania zagospodarowania niezabudowanej działki nr. 2479 przy ul. Rolniczej   w miejscowości Konopiska

Więcej…
 

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

GR.6733.16.2.2011

Konopiska 05.08. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starosty Powiatowego  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 16, D-11 k.m. 5 w miejscowości Hutki

Z dokumentacją sprawy mieszkańcy w/w miejscowości mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

 

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

GR.6733.15.2.2011

Konopiska 05.08. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starosty Powiatowego  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.2411, 2445/3 w miejscowości Konopiska

Z dokumentacją sprawy mieszkańcy w/w miejscowości mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

 
Strona 35 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230