Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.18.4.2011
Konopiska 31.08. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starosty Powiatowego  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego  na budowie odcinka wodociągu ulicznego w Rększowicach na działce nr ewid. 1360  k.m.2

Poprawiony ( środa, 31 sierpnia 2011 13:03 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 30.08.2011r.

GR.6733.18.2.2011

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.08.2011r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka wodociągu ulicznego w Rększowicach na działce nr ewid. 1360  k.m.2

Poprawiony ( środa, 31 sierpnia 2011 13:04 ) Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informacja Starosty Częstochowskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informacja (pdf)

 

DZIEJĘ SIĘ NAD ZALEWEM

Email Drukuj PDF

Dzięki staraniom pracowników Urzędu Gminy mamy kolejną inwestycję realizowaną z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy oraz gości wypoczywających nad zbiornikiem wodnym "Pająk".

Poprawiony ( piątek, 26 sierpnia 2011 08:44 ) Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Konopiska, dnia 19.08.2011

INFORMACJA

o możliwości dofinansowania przyłącza kanalizacyjnego od pierwszej studni do budynku

26 lipca 2011 roku na konferencji samorządowej, Wiceminister Środowiska Pan Stanisław Gawłowski ogłosił program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemy kanalizacyjnego.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystać z instalacji kanalizacyjnych i jak dotąd nie podłączyli się do już istniejących kanalizacji.

Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane.

Więcej…
 

Wykazy nieruchomości

Email Drukuj PDF

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - sprzedaż - przetarg nieograniczony w 2011 roku.

Wykaz (pdf)

 
Strona 34 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230