Inwestycje

Prace wykończeniowe hali sportowej

Email Drukuj PDF

Najnowsze zdjęcia z prac wykończeniowych gminnej hali sportowej.

GALERIA

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.20.4.2011

Konopiska 13.09. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starosty Powiatowego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie

odcinka drogi lokalnej – łączącego drogę lokalną (dz.nr. 1360) z drogą wojewódzką nr 904  w Rększowicach.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 12.09.2011r.

GR.6733.20.2.2011

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.08.2011r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka drogi lokalnej – łączącego drogę lokalną (dz.nr. 1360) z drogą wojewódzką nr 904 w Rększowicach.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.16.4.2011

Konopiska 06.09. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :
-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek PW „SONDA”w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr.11 i 16 w obrębie Hutki.

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska w miejscowości Rększowice

Poprawiony ( czwartek, 01 września 2011 20:03 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.17.4.2011
Konopiska 30.08. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starosty Powiatowego  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w Konopiskach na działkach o nr.2479,2478,2477,2476,2475,2473,2471,2469,2466,2465,2693,2464,2460 k.m.3 oraz 774/10,774/45 k.m.8 obręb Konopiska

Poprawiony ( środa, 31 sierpnia 2011 13:02 ) Więcej…
 
Strona 33 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230