Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.25.3.2011

Konopiska 03.11. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starosty Powiatowego w Częstochowie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału tłocznego Dn 100 przepompowującego ścieki z projektowanej przepompowni P1 w miejscowości Kopalnia do istniejącej  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 w ulicy Spółdzielczej w miejscowości Konopiska  na działkach nr.2598, 745, 1120, 2592/1 ,2593/3 ,2445/3, 2434, 2422 w Konopiskach.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.24.4.2011

Konopiska 27.10. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pani Zdzisławy Szydłowskiej  w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci  elektroenergetycznej  na działce nr ewid. 9/9 w Hutkach.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 26.10.2011r.

GR.6733.25.2.2011

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.10.2011r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału tłocznego Dn 100 przepompowującego ścieki z projektowanej przepompowni P1 w miejscowości Kopalnia do istniejącej  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 w ulicy Spółdzielczej w miejscowości Konopiska  na działkach nr.2598, 745, 1120, 2592/1 ,2593/3 ,2445/3, 2434, 2422 w Konopiskach.

Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informacja o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice i Kolonia Hutki

W miejscowości Rększowice i Kolonii Hutki zakończyły się roboty związane z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej – kontrakt nr 4 realizowanej w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gmina Konopiska uzyskała potwierdzenie zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego:

- z dnia 05.09.2011r. wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

- z dnia 05.10.2011r. wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego dokonało ostatecznego odbioru technicznego nowo wybudowanej kanalizacji.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.24.3.2011

Konopiska 05.10. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Starosty Powiatowego w Częstochowie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci  elektroenergetycznej  na działce nr ewid. 9/9 w Hutkach.

Poprawiony ( czwartek, 06 października 2011 12:49 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 05.10.2011r.


GR.6733.24.2.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.10.2011r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci  elektroenergetycznej  na działce nr ewid.9/9 w Hutkach.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji– w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5) w dniach pracy (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30, wtorek 7.30 – 16:00 oraz piątek 7:30 – 15:00).

Więcej…
 
Strona 31 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230