Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 11.03. 2013 r.

GR.6722.2.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 224/xxviii/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Piaskowa”.

Poprawiony ( poniedziałek, 11 marca 2013 09:40 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.7.2012

Konopiska 28 listopada 2012 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym   w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka wodociągu ulicznego  na działce nr. 1381  w Rększowicach w pasie drogi gminnej.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 10.12.2012 r.

 

GR.6733.8.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.12.2012r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie odcinka wodociągu ulicznego  na działce nr ewid. 1381  w Rększowicach w pasie drogi gminnej.

Więcej…
 

NOWY PLAC ZABAW PRZY PP W KONOPISKACH

Email Drukuj PDF

Zakończono przebudowę placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Konopiskach. W ramach zadania wykonano nowoczesny plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, na którym zamontowano nowe urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci oraz wieszaki na odzież. Ponadto wymieniono stare ogrodzenie zewnętrzne na nowe panelowe, wyprofilowano górkę saneczkową - cieszącą się ogromnym zainteresowaniem w okresie zimowym, oraz  zasadzono krzewy ozdobne.

Poprawiony ( wtorek, 27 listopada 2012 13:49 ) Więcej…
 

STADION GLKS "LOT" KONOPISKA - UKOŃCZONO PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NOWEGO OGRODZENIA

Email Drukuj PDF

W naszej gminie ukończono kolejne zadanie z zakresu tzw. „małych projektów” - Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte PROW na lata 2007-2013.W ramach zadania „Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na terenie stadionu GLKS „LOT” w Konopiskach”, którego całkowity koszt wyniósł blisko 65 tys. zł. - wykonano zewnętrzne ogrodzenie panelowe stadionu GLKS „LOT” Konopiska oraz zamontowano piłkochwyty.

Poprawiony ( czwartek, 22 listopada 2012 09:52 ) Więcej…
 

INWESTYCJE DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH ŁAZIEC I RĘKSZOWICE

Email Drukuj PDF

Rozpoczął się III etap budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowościach Łaziec oraz Rększowice. Realizacja powyższego zadania jest możliwa dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Konopiska, a Województwem Śląskim.

Poprawiony ( wtorek, 13 listopada 2012 14:14 ) Więcej…
 
Strona 19 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj6
Wszystkie w tygodniu12
Ostatni miesiąc196
Suma wejść466242