Inwestycje

Nabory wniosków w ramach PROW 2007-2013

Email Drukuj PDF

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy z następujących działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Wszystkie niezbędne informacje od dostępnych działaniach w ramach Programu, terminach składnia wniosków, zasadach przyznawania pomocy znajdziemy na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl oraz w linkach poniżej.
Informacje o Programie na stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Informacje o naborze wniosków ze strony ARIMR

Poprawiony ( piątek, 29 marca 2013 12:55 )
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dzierżawa – przetarg nieograniczony w 2013 roku

Email Drukuj PDF

Wykaz (pdf)

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 13.03.2013 r.

GR-7321/3/9/2010/11/12/13

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. z późn. zm.), w powiązaniu z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 130, poz. 871), art. 39 ust. 2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 312/XXXV/10 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Poprawiony ( środa, 13 marca 2013 11:29 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska,11.03. 2013 r.

GR.6722.1.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 226/xxviii/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska-Rekreacja”.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 11.03. 2013 r.

GR.6722.3.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 223/xxviii/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – ul. Górna II”.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 11.03. 2013 r.

GR.6722.4.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 225/xxviii/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – ul. Piękna”.

Więcej…
 
Strona 18 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj6
Wszystkie w tygodniu12
Ostatni miesiąc196
Suma wejść466242