Aktualności

W okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 roku w 3 gimnazjach na terenie Gminy Konopiska realizowane były zajęcia w ramach projektu TO JEST GIMNAZJUM.

W ramach projektu odbywały się zajęcia w kołach teatralnych, informatycznych, młodych demokratów, prowadzono zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego, dla uczniów zostały utworzone Szkolne Ośrodki Karier. Projekt TO JEST GIMNAZJUM współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- beneficjentem tego projektu była Gmina Konopiska.

Całkowita wartość projektu to 471 281,00 zł. Koordynatorem projektu TO JEST GIMNAZJUM była Jolanta Domalewska-Krocz, asystentem był Paweł Bekus i Stanisław Michalczyk, księgowymi projektu były Marta Ciekot i Marta Czaja, promocją zajmowała się Agnieszka Kołodziejczyk.

Poniżej przedstawiam szczegółowy opis działań związanych z realizacją projektu „TO JEST GIMNAZJUM”

 • Projektem zostało objętych 399 gimnazjalistów ( w roku  szkolnym 2011/2012 było 315 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 - 84 uczniów).
 • Na terenie 3 gimnazjów przeprowadzono :
 1. 871 godzin zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego – wsparciem byli objęci wszyscy uczestnicy projektu. Na zakupy wydano: 6000-laptopy wraz z oprogramowaniem, 1050-testy psychologiczne , 900 -testy pedagogiczne, 1800- testy zainteresowań, wartości, 3300- informatory w wersji elektronicznej i papierowej,1500 -podręczniki,750- profolio kariery.
 2. 402 godziny dyżurów w szok-wsparciem objęci byli wszyscy uczestnicy projektu . Na zakupy wydano 22500- tablice interaktywne, 900- magnetofony, 900- dyktafony, 9000 – książki do wyposażenia bibliotek SzOK.
 3. 201 godz. zajęć z teatru wsparciem objęto 30 uczniów w każdym roku szkolnym . Na zakupy wydano : 5400 kostiumy, 3600 rekwizyty, 14100 (18 sztuk).
 4. 268 godz. zajęć z dziedziny demokracji wsparciem objęto 40 uczniów w każdym roku szkolnym. Na zakupy wydano: 2400- programy multimedialne, 1400 -zestawy tablic dotyczących edukacji obywatelskiej, 8000 - gry edukacyjne dla każdego uczestnika, 6000 - atlasy Europy dla każdego uczestnika.
 5. 201 godz. zajęć z informatyki wsparciem objęto 30 uczniów w każdym roku szkolnym. Na zakupy wydano : 2100- aparaty fotograficzne (po 1 sztuce dla każdego z kół) , 6000-programy Corel , 1920 antyramy,1050-wywoływanie zdjęć, 3840- tusze cartridge .

Zakupiono również dla każdego uczestnika projektu gadżety promocyjne na wartość 25935 zł.

Podczas trwania projektu uczniowie mieli organizowane spotkania z ciekawymi ludźmi m.innymi z senatorem Andrzejem Szewińskim, reżyserem Tomaszem Manem, aktorem Dariuszem Starczewskim, fotografem Piotrem Dłubakiem. Zwiedzili Parlament, studio telewizji w Warszawie, teatr w Krakowie i w Warszawie , byli w galerii Zachęta w Warszawie, w kinie w Częstochowie.

Podsumowując projekt TO JEST GIMNAZJUM należy też wspomnieć o wielkim sukcesie grupy teatralnej z gimnazjum w Aleksandrii. Otóż 26 marca 2013 r. w katowickim Kinoteatrze Rialto odbyła się IV edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Z EFSem na scenę". Z ponad 20 zgłoszeń Komisja Artystyczna wybrała siedmiu finalistów w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Cieszymy się bardzo bo wśród grupy finalistów znalazło się koło teatralne AFFECTUS pracujące pod opieką Anny Ankowskiej (osoby tworzące to koło należą do grupy uczniów objętych projektem TO JEST GIMNAZJUM w ramach zajęć teatralnych). Grupa AFFECTUS zaprezentowała spektakl pt . „Wędrówką życie jest człowieka" i za to przedstawienie otrzymała wyróżnienie w kategorii młodzież. Nagrodą dla uczniów będą profesjonalne warsztaty teatralne.

W ramach zajęć z poradnictwa i doradztwa zawodowego u uczniów nastąpił wzrost umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Uczniowie wzięli udział w targach pracy , targach edukacji zawodowej, uczestniczyli  w spotkaniach w Powiatowym Urzędzie Pracy i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie pod kątem preorientacji zawodowej i poznania rynku pracy. Na zajęciach Szkolnych Ośrodków Karier uczyli się prezentować własne zdanie, budować pewność siebie i wiarę we własne możliwości.

W ramach promocji na terenie Gminy Konopiska zostały zorganizowane 2 prezentacje osiągnięć uczniów biorących udział w projekcie TO JEST GIMNAZJUM. Pierwsza odbyła się 26 maja 2012 roku w Hali Sportowej w Konopiskach a druga 22 czerwca 2013 roku połączona z obchodami Sobótki nad zalewem Pająk. W każdej z tych prezentacji swoje osiągnięcia reprezentowało około 100 uczniów z kół teatralnych , informatycznych i młodych demokratów.

O postępach w realizacji projektu osoba zajmująca się promocją projektu informowała     w prasie lokalnej PASMA (7 artykułów). Wszelkie informacje dotyczące projektu były również umieszczane na stronie Gminy Konopiska oraz stronach 3 gimnazjów.

Projekt TO JEST GIMNAZJUM  pozwolił  młodzieży na rozwijanie zainteresowań, na integrację, kreowanie własnych pomysłów i umiejętności . Dzięki projektowi młodzież nabywała wiedzę i doświadczenie, które na pewno zaowocuje w przyszłości aktywnością społeczną i obywatelską.

AGNIESZKA KOŁODZIEJCZYK

 


22 czerwca 2013 odbyła się prezentacja osiągnięć uczniów biorących udział w projekcie TO JEST GIMNAZJUM. Impreza ta została połączona z obchodami SOBÓTKI w gminie Konopiska nad zalewem Pająk.

Dla przypomnienia projekt TO JEST GIMNAZJUM skierowany jest do uczniów klas I-III     z gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Konopiska:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach
 • Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach

W ramach projektu odbywały się zajęcia w kołach teatralnych, informatycznych, młodych demokratów, prowadzono zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego, dla uczniów zostały utworzone Szkolne Ośrodki Karier. Projekt TO JEST GIMNAZJUM współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- beneficjentem tego projektu jest Gmina Konopiska. Trwa od września    2011 r. do sierpnia 2013 r.

22 czerwca mieliśmy okazję zobaczyć jak ciekawymi rzeczami zajmowali się uczniowie objęci projektem. Zobaczyliśmy liczne zdjęcia, pokaz teatralny, kabaret. Na Sobótce zaprezentowały się trzy koła teatralne, które przygotowały wspólny występ. Dzięki takiej pracy zespołowej młodzież mogła się poznać, zintegrować i zaprzyjaźnić. Zobaczyliśmy występ pt. ,,Dziwny jest ten świat” – był to czasem bardzo poważny, innym razem komiczny spacer przez epoki literackie i dzieje.  Uczniowie chcieli przypomnieć  ,,jak to drzewiej bywało”, a jak jest dziś we współczesnym świecie . Rapowcy, disco-polowcy , pankowcy- oj dziwny jest ten świat, ale przecież każdy ma w nim własne miejsce. Po tym występie licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć również kabaret w wykonaniu uczniów z Koła Młodych Demokratów z gimnazjum w Hutkach. Wszystkim zgromadzonym bardzo podobały się występy- za co nagrodzili młodych artystów gromkimi brawami. Po występie uczniowie    z projektu zaprosili wszystkich obecnych nad zalewem Pająk do poczęstowania się cukierkami- tak, żeby każdy słodko ich wspominał.

Koła informatyczne , koła młodych demokratów,  przygotowały krótkie filmy z zajęć i ich osiągnięć, które były prezentowane na zakończeniu roku szkolnego w każdym z trzech gimnazjów objętych projektem.

Szczególne podziękowania dla pani Dyrektor GCKIR Iwony Lisek za umożliwienie prezentowania się uczniów  na Sobótce. Dziękujemy również za obecność  i wsparcie p. Wójtowi Gminy Konopiska Jerzemu Socha, p. Wice-wójt Magdalenie Jarosz- Wawrzyńczak, p. Sekretarz Barbarze Ankowskiej- Lis, p. Skarbnik Annie Misiak  i licznie zgromadzonym przedstawicielom Rady Gminy Konopiska.

 

Agnieszka Kołodziejczyk


Mamy wielkie talenty!!!- ogromny sukces koła teatralnego AFFECTUS  z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Aleksandrii

26 marca 2013 r. w katowickim Kinoteatrze Rialto odbyła się IV edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Z EFSem na scenę". Z ponad 20 zgłoszeń Komisja Artystyczna wybrała siedmiu finalistów w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.       W skład Komisji Artystycznej weszli: Marta Rudzińska (Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego), Aleksandra Czapla-Oslislo (krytyk teatralny), Dorota Miśkiewicz (Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach) oraz Łukasz Tofilski (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego).

Cieszymy się bardzo bo wśród grupy finalistów znalazło się koło teatralne AFFECTUS pracujące pod opieką Anny Ankowskiej (osoby tworzące to koło należą do grupy uczniów objętych projektem TO JEST GIMNAZJUM w ramach zajęć teatralnych). Uczniowie którzy występowali to Gabriela Bissinger, Dajana Góra, Weronika Góra, Michał Krakowiak, Damian Kozieł, Dominika Duchowska, Paulina Czaja, Agata Fonfara, Karina Piotrowicz, Kinga Ociepa, Roksana Osadnik, Justyna Ankowska. Grupa AFFECTUS zaprezentowała spektakl pt . „Wędrówką życie jest człowieka" i za to przedstawienie otrzymała wyróżnienie   w kategorii młodzież. Nagrodą dla uczniów będą profesjonalne warsztaty teatralne . Dodatkowo dla najlepszych aktorów występujących na scenie ufundowano bilety do Teatru Rozrywki w Chorzowie i tu znów zostali wyróżnieni aktorzy z zespołu Afectus Michał Krakowiak i Damian Kozieł.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

 • Dzieci- Grupa Krasnale z 45 z Bytomia w spektaklu pt. "Ambaras w bajkowy lesie"
 • Młodzież:Mały Teatr Tańca Arabeska z Czeladzi w spektaklu pt. „To my. Dzieci   w sieci"
 • Dorośli:"? znak zapytania" - teatr osób niesprawnych intelektualnie z Tychów w spektaklu pt. „Sen nocy letniej - impresja".

Wyróżnienia otrzymały:

 • Dzieci- Grupa Nic śmiesznego z Zabrza w spektaklu pt. "Mazaki marzeń" oraz Szkolny Teatr Profilaktyczny "Scena" z Sierakowa Śląskiego w spektaklu pt. "Opowieść niekoniecznie wigilijna"
 • Młodzież: Koło teatralne Affectus z Aleksandrii w spektaklu pt. „Wędrówką życie jest człowieka"
 • Dorośli: Zespół Michalinki z Częstochowy w spektaklu pt. „13-go w Poradni Świadomej Prawdy"

Wszystkie występy były bardzo udane i ciekawe, odnosiły się do idei głoszonych przez Unię Europejską tj. integracja społeczna, wartości edukacyjne, równość szans.

Na koniec przeglądu wystąpił Zespół Albo i Nie- finalista Festiwalu Piosenki Europejskiej „Eurosong".
Przegląd został zorganizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z Regionalny Ośrodkiem EFS w Katowicach. Przegląd był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Kołodziejczyk


18-22 marca udział uczniów  w VI Regionalnym Salonie Edukacji Technicznej i Zawodowej w Częstochowie

W dniach 18-22 marca 2013 r. gimnazjaliści uczestniczący  w projekcie „TO JEST GIMNAZJUM” ze szkoły  w Konopiskach, Hutkach i Aleksandrii brali udział w VI Regionalnym Salonie Edukacji Technicznej i Zawodowej w Częstochowskim Parku Przemysłowym . Salon został zorganizowany w ramach projektu „ Dobry fach to szansa pracy”. Nasi uczniowie uczestniczyli w filmowej prezentacji oferty edukacyjnej częstochowskich szkół oraz zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z wykształceniem technicznym i zawodowym. Podczas targów gimnazjaliści oglądali stanowiska wystawowe szkół oraz otrzymali broszury i informatory z aktualnymi kierunkami proponowanymi  w bieżącym roku szkolnym przez szkoły zawodowe i techniczne. Atutem targów była możliwość bezpośredniego spotkania się gimnazjalistów z młodzieżą uczącą się w szkołach ponadgimnazjalnch. Nasi uczniowie smakowali potrawy przygotowane przez uczniów szkoły gastronomicznej, czy wykonywali fryzury pod okiem przyszłych fryzjerek. Ponadto gimnazjaliści, którzy w tym roku szkolnym będą stawali przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej, uczestniczyli w badaniu predyspozycji zawodowych.

Tamara Gwóźdź

Kamila Gniatkowska-Szczerbak


 

14 marca wyjazd uczestników TO JEST GIMNAZJUM do kina

14 marca grupa uczniów z kół informatycznych działających w gimnazjach  naszej gminy w ramach  projektu „To jest gimnazjum” udali się do kina na film będący laureatem czterech Oscarów – „Życie Pi”, tytuł oryginalny: „Life of Pi”, reżyseria: Ang Lee, scenariusz: David Magee,  muzyka: Mychael Danna,  produkcja: Chiny, USA; gatunek: dramat, przygodowy

Ekranizacja bestsellerowej powieści Yanna Martela. Pi Patel, syn właściciela zoo, mieszka wraz z rodziną w Indiach. Wkrótce życie postawi przed nim wyzwanie, które będzie wymagało od niego niezwykłej determinacji. Rodzina Pi postanawia przenieść się do Kanady. W trakcie podróży statek ulega uszkodzeniu i tonie. Pi znajduje się w niewielkiej szalupie na środku Oceanu Spokojnego w towarzystwie hieny, orangutana, zebry i tygrysa bengalskiego o imieniu Richard Parker. Rozpoczyna się walka o przetrwanie.

Muzyka jest jednym  z elementów „Życia Pi”,  które robią pozytywne wrażenie. Wydaje się lekka,  przyjemna i wręcz bajkowa. Stanowi piękne tło dla kolorowych krajobrazów.

Bardzo dobra  scenografia  głównie na początku tego dzieła. Sceny rozgrywające się w Indiach, zostały kolorowo i realistycznie ukazane. Sama łódź, czy też wyspa surykatek została przedstawiona w niesamowity i ciekawy sposób.

Efekty specjalne są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To chyba najlepszy element tego filmu. Twórcy udowadniają, że nowoczesne technologie mogą zdziałać cuda. Tygrys bengalski wykreowany komputerowo zadziwia, mimo że chwilami nie wygląda zbyt realistycznie. Pi podczas swojej morskiej podróży i my jako widzowie jesteśmy świadkami cudownego spektaklu barw i odcieni. Trzeba to zobaczyć na własne oczy.

Izabela Stanisz


 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 23 luty 2013 r

W czasie ferii zimowych, w dniu 23 lutego br. Uczestnicy kół teatralnych  z gimnazjów w ZSP Aleksandrii, ZSP w Hutkach, SP w Konopiskach, w ramach projektu „ To jest Gimnazjum”  , wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było obejrzenie spektaklu teatralnego w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana, którego dyrektorem naczelnym jest Andrzej Seweryn.

Uczniowie i ich opiekunowie : p. Anna Ankowska, p. Karina Bekus, p. Alicja Kamińska p.  Agnieszka Jakubowska obejrzeli sztukę pt.:  „Wieczór Trzech Króli” Wiliama Shakespeare’a  w reż. Dan Jemmett’a. „Za sprawą Williama Shakespeare’a udajemy się do krainy o nazwie Illiria, w której, jak to bywa w Wieczór Trzech Króli - 6 stycznia - zwykły porządek rzeczy ulega pozornie bezkarnemu odwróceniu.

Napisana prawdopodobnie około roku 1602 komedia pomyłek >>Twelfth Night or What You Will<< - czego chcecie, pragniecie, pożądacie…” należy do najzabawniejszych i najpopularniejszych dzieł Shakespeare’a.

Książę Orsino zakochany jest w Olivii. Viola, sługa Orsina, przebrana za Cezaria zakochuje się w księciu. Olivię natomiast kocha Malvolio. Efektem jest zabawna komedia pomyłek, w której nikt nie jest tym, kim się wydaje.

>>Wieczór Trzech Króli<< to fascynująca opowieść o kaprysach ludzkich pożądań.”

Największe wrażenie zrobiło na nas obserwowanie na scenie gry aktorów, których znamy z popularnych seriali i filmów m. in.: Radosława Krzyżowskiego, Piotra Cyrwusa, Anny Cieślak czy Lidii Sadowa. Największą uwagę przywiązywaliśmy do sposobu, w jaki aktorzy odegrali swoje role. Bacznie obserwowaliśmy sposób poruszania się po scenie, wypowiedzi oraz gestykulację. Jesteśmy pewni, że obejrzenie tego spektaklu pozwoli nam na rozwój i doskonalenie własnej gry aktorskiej.

Dzięki projektowi „ To jest Gimnazjum” mamy możliwość poszerzania swoich horyzontów.

Aleksandra Cierniak ZSP im.M.Kopernika w Hutkach


 

Wycieczka Kół Młodych Demokratów do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej

19 lutego 2013 roku  w ramach projektu "To jest gimnazjum", uczniowie wchodzący   w skład Kół Młodych Demokratów z terenu naszej gminy wraz z opiekunami, p. Pawłem Bekusem, p. Tamarą Gwóźdź, p. Iloną Siemiętowską, p. Sylwią Herman, uczestniczyli  w wyjeździe do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Niestety,  z racji nadzwyczajnego posiedzenia sejmu, zwołanego na ten dzień, nie dane nam było zwiedzić siedziby izby niższej parlamentu. Natomiast dzięki paniom przewodnik zapoznaliśmy się dokładnie  z Senatem  Rzeczypospolitej, historią formowania się aktualnej siedziby obu izb parlamentu, obejrzeliśmy makietę prezentującą rozmieszczenie poszczególnych budynków. Niewątpliwą atrakcję stanowiła możliwość przebywania w loży prasowej Senatu, skąd mieliśmy możność wysłuchania krótkiego wykładu na temat kompetencji Senatu RP oraz jego marszałka.

Rozczarowanie związane  z brakiem wstępu na korytarze sejmowe zrekompensowane zostało pamiątkowymi fotografiami z posłami znanymi ze "szklanego ekranu", m.in. p. Robertem Biedroniem, p. Arturem Dębskim, p. Tomaszem Makowskim z Ruchu Palikota, a także p. Tomaszem Kaczmarkiem z PiS.

Po opuszczeniu siedziby Senatu udaliśmy się na obiad do Restauracji Ujazdowskiej. Nasz pobyt w Warszawie zakończył krótki spacer po stolicy, podczas którego trafiliśmy na chwilę pod Pałac Prezydencki i Grób Nieznanego Żołnierza.

Sylwia Herman


 

SPOTKANIE Z GRAFIKIEM KOMPUTEROWYM

19 rudnia w Gimnazjum w Aleksandrii uczniowie należący do kół informatycznych działających w ramach projektu „To jest Gimnazjum” na terenie naszej gminy brali udział w spotkaniu z panem Konradem Kucharskim – fotografem i grafikiem. Młodzież miała okazję poznać wiele jego prac oraz dowiedzieli się jakimi metodami posługuje się w celu uzyskania konkretnych efektów. Zademonstrował nam kilka ciekawostek w wykorzystywaniu programów do grafiki i obróbki zdjęć takich jak Corel i Photoshop. Było to ciekawe i inspirujące spotkania niestety zbyt krótkie, dziękujemy.

Izabela Stanisz


 

19 GRUDNIA 2012 SPOTKANIE Z REŻYSEREM W RAMACH PROJEKTU TO JEST GIMNAZJUM I AKTYWNY UCZEŃ

Dlaczego zostałem reżyserem...

19 grudnia 2012r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii odbyło się spotkanie z dramatopisarzem i reżyserem teatralnym, Tomaszem Manem.

Uczestniczyli w nim, wraz z opiekunami, należący do kół teatralnych uczniowie ze wszystkich szkół z Gminy Konopiska, biorący udział w projekcie ,,Aktywny uczeń" oraz „To jest gimnazjum”.

Po krótkim i serdecznym przedstawieniu osoby i osiągnięć zawodowych naszego gościa, dokonanym przez panią Halinę Wolną, reżyser rozpoczął z uczniami dialog, którego celem miało być wytłumaczenie istoty pracy w teatrze.

W sposób humorystyczny przedstawił, jak odbywa się casting, co jest ważne dla reżysera kompletującego obsadę aktorską danego przedstawienia, które umiejętności, cechy charakterystyczne aktora mogą być, kiedy i jak, wykorzystane.

Uczniowie dowiedzieli się, że istnieją w teatrze ludzie, nie aktorzy, bez których obecności i działania żaden spektakl nie doszedłby do skutku, m.in. kostiumolog, choreograf, scenograf, oświetleniowiec ( zwany potocznie ,,elektrykiem") i wielu innych. Mieli też okazję przekonać się, według słów Tomasza Mana, że ,,mózgiem" każdej sztuki i ,,szarą eminencją" teatru jest skromny... inspicjent, który dzięki wynalazkom współczesnej techniki, kieruje przedstawieniem i aktorami.

Rozmowa reżysera z uczniami o tajnikach pracy w teatrze płynęła dwoma nurtami : teoretycznym i praktycznym, dla którego bazą był tekst wiersza Jana Brzechwy pt. ,,Kaczka dziwaczka", wspólnie czytany i analizowany.

Spotkanie z Tomaszem Manem na pewno pozostanie w pamięci uczestniczących w nim uczniów, gdyż nieczęsto widz teatralny może zobaczyć, porozmawiać i zadać nurtujące go pytania reżyserowi - człowiekowi, którego rola twórcy spektaklu jest niesłychanie istotna, ale który, tak naprawdę, pozostaje dla widzów niepoznany i tajemniczy.

 

Danuta Kowalik


 

3 GRUDNIA 2012 SPOTKANIE UCZNIÓW Z KÓŁ MŁODYCH DEMOKRATÓW Z SENATOREM ANDRZEJEM SZEWIŃSKIM I ZASTĘPCĄ WÓTA GMINY KONOPISKA  MAGDALENĄ JAROSZ-WAWRZYŃCZAK

3 Grudnia 2012 uczniowie trzech gimnazjów uczestniczących w projekcie TJG w ramach zajęć Kół Młodych Demokratów mieli zorganizowane spotkanie w świetlicy Otwarta Dłoń    z senatorem Andrzejem Szewińskim i Zastępcą Wójta Konopisk Magdaleną Jarosz- Wawrzyńczak. 40 uczniów uczestniczących w spotkaniu mogło się dowiedzieć od senatora   w jaki sposób można osiągnąć tak znaczący sukces w polityce jakim on sam może się poszczycić. Pan Andrzej Szewiński opowiedział o swojej karierze sportowej, o drodze do Senatu. Karierę sportową rozpoczął w klubie młodzieżowym MKS MDK Warszawa, później przeszedł do AZS Częstochowa. Grał także w kilku klubach zagranicznych (m.in. w Brescii)   i reprezentacji Polski. Zakończył karierę w 2005, obejmując później funkcje kierownicze      w zarządzie klubu, m.in. do 2007 był jego prezesem. Od 2006 do 2007 był radnym sejmiku śląskiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany na senatora VII kadencjiokręgu częstochowskim. W wyborach parlamentarnych w 2011 po raz drugi wszedł do Senatu. Pan Andrzej Szewiński opowiadał jak sport wpłynął na jego postawę życiową, jak uczył go samozaparcia i dyscypliny, jak kształtował jego osobowość .

Następnie zabrała głos pani Magdalena Jarosz Wawrzyńczak, opowiadała o swojej pracy,     o tym jak współpracuje się jej z Wójtem Konopisk panem Jerzym Sochą. Wiele mówiła         o funduszach unijnych , których szerokie pozyskiwanie umożliwia szybki rozwój naszej gminy. Mówiła o wielu inwestycjach, których bez wsparcia unii nie można by było zrealizować np. : budowa Hali Sportowej, Orlików, czy też kanalizacji na terenie całej gminy. Oczywiście opowiadała też dużo o pracy Wójta – o tym jak ważne jest spełnianie obietnic wyborczych, by pełnić to zaszczytne stanowisko już trzecią kadencję. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematami poruszanymi przez gości, sami zadawali liczne pytania. W miłej atmosferze bardzo szybko minęło spotkanie. Na koniec zaproszonym gościom wręczono kwiaty i podziękowano za przybycie.

Agnieszka Kołodziejczyk


 

30 LISTOPADA 2012 WIZYTA UCZNIÓW Z KÓŁ INFORMATYCZNYCH W MUZEUM NARODOWYM I GALERII „ZACHETA” W WARSZAWIE

W dniu 30 listopada uczniowie kół informatycznych działających w ramach projektu „To jest Gimnazjum” z gimnazjów w Konopiskach, Aleksandrii i Hutkach wzięli udział w wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu była wizyta w Muzeum Narodowym i Galerii „Zachęta”. W muzeum nasi uczniowie brali udział w lekcji muzealnej „Muzealne przeboje”, w czasie której mogli poznać wybrane galerie i najciekawsze zabytki muzeum. W galerii mieli możliwość poznania najnowszego projektu Anny Molskiej „Szósty kontynent”. Punktem wyjścia stała się dla artystki historia wczesnych ekspedycji polskich naukowców na Antarktydę organizowanych w latach 50. XX wieku. Zgromadzony w trakcie wielomiesięcznych poszukiwań materiał zainspirował Molską do stworzenia własnej wizji spotkania z nieznanym lądem. Uczniowie poznali sztukę minionych wieków, jak i współczesne co było dla nich zapewne ciekawym doświadczeniem. Czas wolny młodzież wykorzystała na oglądaniu militariów w Muzeum Wojska Polskiego.

Izabela Stanisz


 

30 LISTOPADA 2012 WYJAZD UCZNIÓW Z PROJEKTU TJG DO SIEDZIBY TELEWIZJI PUBLICZNEJ W WARSZAWIE

30 listopada 2012 r. w ramach Projektu ,,To jest gimnazjum” uczniowie działający w ramach Koła Młodych Demokratów w Hutkach, Konopiskach i Aleksandrii, pod opieką p. Anny Trzepizur, p. Ilony Siemiętowskiej, p. Beaty Ciuk i p. Pawła Bekusa uczestniczyli w wycieczce do siedziby Telewizji Publicznej na ul. Woronicza w Warszawie. Mieliśmy umówioną wizytę na godz. 13.00, a  po Telewizji oprowadzał nas bardzo sympatyczny przewodnik, który dzięki swojej wiedzy, ciekawym anegdotom, które przytaczał zainteresował młodzież tematyką mass - mediów. Wędrując po gmachu Telewizji byliśmy w studiach, w których przygotowuje się takie programy jak: ,,Kawa czy herbata”, ,,Pytanie na śniadanie:, ,,Jaka to melodia”. Mogliśmy przyjrzeć się jak nagrywa się program historyczny dotyczący wysiedlenia ludności  z Zamojszczyzny, który mogliśmy oglądać 3 grudnia w kanale TVP Historia. Niesamowitą atrakcją było również to, że spotkaliśmy pana Ernesta Brylla, który był gościem w programie ,,Ziarno” i  bardzo zajmująco i ciekawie opowiadał dzieciom o swoim życiu, poezji. Po pełnym wrażeń dniu zmęczeni ale zadowoleni bezpiecznie wróciliśmy do domu.

Anna Trzepizur


 

19 I 27 LISTOPADA 2012 SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI POWIATOWEGO URZĘDU  PRACY  W CZĘSTOCHOWIE

19 listopada 2012r. uczniowie Gimnazjum w Aleksandrii i Hutkach a 27 listopada 2012r. uczniowie Gimnazjum w Konopiskach  wzięli udział w spotkaniu z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Panie Beata Kędzia i Agnieszka Rorat zapoznały uczniów z głównymi zadaniami PUP. W trakcie warsztatów uczniowie poprzez testy poznali swoje typy osobowości i zainteresowania oraz charakterystykę niektórych grup zawodowych .

Tamara Gwóźdź


 

Inscenizacja „II cz. Dziadów” oraz  „11 listopada” w ZSP w Hutkach w ramach projektu TO JEST GIMNAZJUM

15 listopada 2012 r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach odbyła się inscenizacja „II cz. Dziadów” Adama Mickiewicza przygotowana w ramach projektu „TO JEST GIMNAZJUM”. Pod opieką pani Agnieszki Jakubowskiej prowadzącej zajęcia z koła teatralnego uczniowie zmierzyli się z tym trudnym utworem dramatycznym. Niesamowita sceneria, kostiumy , makijaż w jakim występowali aktorzy wspaniale oddał charakter prezentowanego utworu. Oglądający mogli zobaczyć jak wyglądał ludowy obrzęd Dziadów . Akcja toczy się w Dzień Zaduszny (w nocy) w kaplicy gdzie zebrała się grupa ludzi  z pobliskiej wioski. Trwa ludowy obrzęd Dziadów, któremu przewodniczy Guślarz. Zebrani wzywają kolejno dusze czyśćcowe chcąc ulżyć im w cierpieniu. Młodzi aktorzy wspaniale wcielili się w role duchów odwiedzających kaplicę. Mogliśmy zobaczyć Józia i Rózię (to dzieci, które nie doświadczyły cierpienia i dlatego nie mogą dostać się do nieba), widmo złego pana (upiora skazanego na wieczną mękę za zło wyrządzone poddanym, którzy pod postacią "żarłocznego ptactwa" towarzyszą mu po śmierci), ducha pasterki Zosi (jej wina polega na tym, że igrała z uczuciami innych). Wspaniale wcielono się również w postacie wieśniaków, starających się w miarę możliwości ulżyć cierpieniu duchów. Trzeba przyznać że wszystkie osoby występujące w przedstawieniu , mają bardzo duże umiejętności aktorskie   i należy im się uznanie, że postanowili się zmierzyć z tak trudnym wyzwaniem aktorskim. Uczniowie biorący udział w przedstawieniu to: Mateusz Wołoszyn, Klaudia Nalewajka, Kinga Ślęzak, Kinga Modlińska, Wojciech Cierpiał, Wiktoria Szwengiel, Magdalena Zatłoka, Marek Cierniak, Magdalena Zając, Aleksandra Cierniak, Andżelika Nalewajka, Sonia Pijet, Weronika Klabisz, Daria Jakubowska, Paulina Kaczmarczyk, Bartek Kukuła, Mateusz Krawczyk.

Po inscenizacji II części Dziadów publiczność obejrzała przedstawienie pt. „11 listopada”, które uczniowie biorący udział w projekcie TO JEST GIMNAZJUM przygotowali pod opieką pani Anny Pietras (opiekun Szkolnego Ośrodka Karier w projekcie). Święto Odzyskania Niepodległości obchodzone 11 listopada to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości. Uczniowie przypomnieli trudną drogę jaką przebyli Polacy do odzyskania niepodległości. Przypomnieli że słowa Bóg, Honor , Ojczyzna – były bardzo znaczące  dla ludzi walczących o naszą wolność. Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy , ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po wielu latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność . Na czele polskich sił zbrojnych stanął Józef Piłsudski. Polacy wreszcie byli wolni. Uczniowie biorący udział w przedstawieniu pt: „11 listopada” to: Julia Badura, Aleksandra Cierniak, Paula Jędrzejczyk, Mateusz Kolman, Paweł Leśniczek, Konrad Norberczyk, Karolina Pakulska, Roksana Piwek, Olga Nierobiś, Kamila Warzecha, Adam Górniak, Konrad Henkiel, Paweł Pyrkosz.

Całe przedstawienie bardzo podobało się licznie zgromadzonej publiczności. Wszyscy młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Na koniec całego przedstawienia głos zabrała dyrektor szkoły pani Tamara Gwóźdź dziękując artystom i ich opiekunom , że zmierzyli się   z tak trudnymi tematami. Uroczystość swoją obecnością uświetnili : Zastępca Wójta Gminy Konopiska pani Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak, sołtys Hutek pani Halina Ernt, kierownik projektu TO JEST GIMNAZJUM pani Jolanta Domalewska Krocz.

Opracowała: Agnieszka Kołodziejczyk


 

 

SPOSOBY BY ZAJĘCIA KOŁA MŁODYCH DEMOKRATÓW BYŁY JAK NAJCIEKAWSZE

Uczniowie z Koła Młodych Demokratów z Gimnazjum Aleksandrii w roku szkolnym 2012/2013 zajęli się:

- kwestią samorządności - odbyli spotkanie  z nową przewodniczącą szkoły, na ręce której złożyli własne pomysły na funkcjonowanie szkolnego samorządu - informacje i  zdjęcia będą umieszczone na stronie internetowej szkoły;

- włączyli się w redagowanie szkolnej gazetki "Aleksandrus", do której     w myśl "wolności słowa" i "wprawki" do prezentacji własnych opinii  i poglądów, redagują artykuły - od października gazetka, redagowana  pod nadzorem Sylwii Herman (prowadząca zajęcia Koła Młodych Demokratów w projekcie TJG), ukazuje się on line na stronie internetowej szkoły;

- opracowali broszury o prawach i obowiązkach ucznia, planowane jest ich rozpowszechnienie  w ramach szkolnej akcji;

- są na etapie opracowywania ankiety "Patriotyzm w oczach młodych ludzi"; planowane jest przeprowadzenie ankiet w szkole i opracowanie ich wyników,

- weszli w porozumienie z Kołem Informatycznym, działającym również w ramach projektu TJG, stąd planowane jest umieszczanie informacji na temat efektów pracy obu kół na stronie internetowej szkoły www.zspaleksandria.eu

Sylwia Herman

 


 

11 PAŹDZIERNIK 2012 r   UDZIAŁ UCZNIÓW W EUROPEJSKICH TARGACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRACY i EDUKACJI W CZĘSTOCHOWIE

11 października 2012 r. gimnazjaliści z  Aleksandrii, Hutek i Konopisk uczęszczający na  zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego brali udział  w Europejskich Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Częstochowskim Parku Przemysłowo- Technologicznym. Podczas targów uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami szkół i instytucji szkoleniowych oraz ofertami pracy dla młodzieży. Ponadto brali udział  w szkoleniu dotyczącym wykorzystania Internetu  w poszukiwaniu pracy. Zdobyta wiedza na pewno zaprocentuje w przyszłości…

Tamara Gwóźdź

Kamila Gniatkowska-Szczerbak


WRZESIEŃ 2012 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU TO JEST GIMNAZJUM

We wrześniu 2012 roku została przeprowadzona kolejna rekrutacja uczestników do projektu TO JEST GIMNAZJUM. Do projektu przystąpiło 84 uczniów z 3 gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Konopisk ( Gimnazjum w Aleksandrii 20 uczniów , Gimnazjum  w Hutkach 13, Gimnazjum w Konopiskach 51 ). Podobnie jak rok temu wszyscy nowi uczestnicy projektu dostali upominki na których znajdują się oznaczenia unijne , oraz logo Gminy Konopiska. Zestaw upominkowy składał się z: koszulki, czapeczki, notesu A6, smyczy, długopisu. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z takiej miłej niespodzianki.

Należy przypomnieć , że do tej pory projektem zostało objętych 399 gimnazjalistów( w roku  szkolnym 2011/2012 było 315 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 84 uczniów).


PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU  PROJEKTU TO JEST GIMNAZJUM

Mija właśnie pierwszy rok realizacji projektu TO JEST GIMNAZJUM. Z przyjemnością można stwierdzić , że jest on realizowany zgodnie z założonym harmonogramem. W roku szkolnym 2011/2012 projektem zostało objętych 315 uczniów z 3 gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Konopiska. Na chwilę obecną jest przeprowadzana kolejna rekrutacja do projektu . Uczniowie podczas trwania projektu uczestniczą w zajęciach: Kół Teatralnych, Kół Informatycznych, Kół Młodych Demokratów, Szkolnych Ośrodków Karier, z poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w projekcie TO JEST GIMNAZJUM:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii :

Koło Teatralne : Anna Ankowska

Szkolny Ośrodek Karier: Agnieszka Kotarska

Koło Młodych Demokratów: Sylwia Herman

Koło Informatyczne: Dariusz Herman

Poradnictwo i doradztwo zawodowe: Tamara Gwóźdź

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach:

Koło Teatralne : Agnieszka Jakubowska

Szkolny Ośrodek Karier: Anna Pietras

Koło Młodych Demokratów: Anna Trzepizur

Koło Informatyczne: Artur Żukow

Poradnictwo i doradztwo zawodowe: Tamara Gwóźdź

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach:

Koło Teatralne : Alicja Kamińska

Szkolny Ośrodek Karier: Beata Ciuk

Koło Młodych Demokratów: Ilona Siemiętowska

Koło Informatyczne: Izabela Stanisz

Poradnictwo i doradztwo zawodowe: Kamila Gniatkowska-Szczerbak

Projekt TO JEST GIMNAZJUM jest tak skonstruowany, iż umożliwia nauczycielom prowadzącym zajęcia jak najbardziej uatrakcyjnić ich formę. W ramach projektu zostało zakupionych wiele sprzętów , które uczniowie wykorzystują podczas zajęć. Zakupiono: laptopy wraz z oprogramowaniem, programy graficzne COREL, aparaty fotograficzne, magnetofony, mikroporty, dyktafony, tablice interaktywne, programy multimedialne, zestawy tablic dotyczących edukacji obywatelskiej, gry edukacyjne, książki do wyposażenia bibliotek SZOK, atlasy Europy, testy psychologiczne, pedagogiczne, zestawy testów zainteresowań, wartości , doświadczeń życiowych , motywacji. Dla kół teatralnych zakupiono również stroje, w których uczniowie występują podczas różnego rodzaju występów. Dzięki tym zakupom została uatrakcyjniona oferta edukacyjna każdego Gimnazjum. Dzięki uczestniczeniu w projekcie uczniowie mogą poznawać swoje możliwości , zainteresowania , uzdolnienia, rozwijają zainteresowanie sztuką teatralną. Występy artystyczne umożliwiają doskonalenie umiejętności komunikowania się w zespole, kształtowanie osobowości i wrażliwości młodzieży. Zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego pozwolą uczniom podjąć odpowiednie decyzje, co do wyboru swojej drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie są przygotowywani do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i zawodowym .

W ramach projektu uczestnicy mogą też poznawać ciekawych ludzi, ich zawody , pasje. I właśnie 28.11.2011 r w świetlicy środowiskowej w Konopiskach odbyło się spotkanie uczniów biorących udział w projekcie (po 10 osób z każdego gimnazjum) z aktorem Dariuszem Starczewskim. Jest to aktor Teatru Bagatela w Krakowie. W latach 1994-1997 związany był z Grupą Teatralną Rafała Kmity. Występował w krakowskich teatrach: Starym (1997) i STU (2000, 2002). W bardzo interesujący sposób aktor przybliżał swój zawód. Zapraszał uczniów do wykonywania śmiesznych etiud. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w „zabawach”, które proponował aktor. Można śmiało powiedzieć, że wielu gimnazjalistów wykazywało duże umiejętności aktorskie i chęci, by jak najwięcej dowiedzieć się o tym ciekawym zawodzie. Po spotkaniu z aktorem kolejna grupa 30 osób spotkała się ze znanym fotografem Piotrem Dłubakiem. Specjalizuje się on w portretach i na stałe współpracuje z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Uczniowie mogli obejrzeć jego prace, które przywiózł ze sobą.

31 marca 2012  można było oglądać uczniów koła teatralnego z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Hutkach w przedstawieniu obrazującym Mękę Pańską . Przedstawienie było tym bardziej wzniosłe i wspaniałe , gdyż odbyło się w kościele parafialnym p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach . Uczniowie opowiadali ostanie 12 godzin  życia Jezusa Chrystusa, od pojmania  do śmierci na krzyżu na wzgórzu zwanym Golgota. Oczywiście młodzi aktorzy występowali w strojach, które zostały zakupione w ramach projektu. Niezwykłe miejsce przedstawienia i dostojny temat pozwolił uczniom występującym poczuć się prawdziwymi aktorami. Osoby zgromadzone na przedstawieniu były pod ogromnym wrażeniem występów uczniów.

26 maja 2012 w Hali Sportowej w Konopiskach odbyła się pierwsza prezentacja projektu TO JEST GIMNAZJUM. Licznie zgromadzeni goście mogli zobaczyć dotychczasowy dorobek uczestników projektu. Gimnazjaliści przygotowali m. innymi trzy przedstawienia teatralne, w każdym z nich wykorzystywano sprzęt nagłaśniający i kostiumy zakupione w ramach projektu. Trzeba przyznać, że przedstawienia były bardzo profesjonalnie przygotowane i każde zawierało „niebanalny pomysł ujęcia tematu”.  Na prezentacji można było też obejrzeć zdjęcia wykonane przez uczniów z kół informatycznych zrobione podczas zajęć i z wypraw plenerowych. Zobaczyliśmy też reportaż ze spotkań uczniów np.  z Wójtem Gminy Konopiska Jerzym Sochą , czy Barbara Herbą autorką książki o dziejach Konopisk . Na zakończenie prezentacji kierownik projektu „To jest Gimnazjum” Jolanta Domalewska – Krocz. Podziękowała wszystkim, którzy są zaangażowani w projekt, wyraziła duże uznanie dla uczniów biorących udział w zajęciach z projektu, życząc dalszych sukcesów. Po występach uczestnicy projektu TO JEST GIMNAZJUM mogli liczyć na słodki poczęstunek

27.06 2012 w związku z realizacją projektu " To jest gimnazjum", w ramach kół teatralnych grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach teatralnych w teatrze Teatr Hothaus, prowadzonym przez aktorów Wojciecha Terechowicza oraz Marlenę Topolską w Krakowie . Warsztaty obejmowały pracę w zakresie poznania techniki zawodu aktora w oparciu o wybrane elementy procesu twórczego: wyobraźni, koncentracji i uwagi, odczuć indywidualnych , gestu, mimiki, głosu, ciała aktora – jako nośnika emocji, etiud aktorskich. Udział w warsztatach, wyzwolił mnóstwo emocji, młodzież przekonała się, że dojście na scenę to pot, żmudna praca, pokonywanie słabości oraz współpraca. Wspólny obiad i krótki spacer na krakowskim rynku dały wytchnienie i pozwoliły na wtopienie się w tę niepowtarzalną artystyczną krakowską aurę.

Dzięki realizacji takich projektów jak TO JEST GIMNAZJUM uczniowie w Gminie Konopiska mają zdecydowanie bardziej atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Mamy nadzieję, że kolejny rok z projektem będzie równie owocny jak miniony.


WIECZOREK TEATRALNY W GIMNAZJUM W ALEKSANDRII

27 czerwca 2012 r sala gimnastyczna szkoły w Aleksandrii zamieniła się w teatralną scenę. Licznie przybyli goście obejrzeli przedstawienie pt. „ W teatrze” w wykonaniu uczniów klas I-III oraz spektakl przygotowany przez gimnazjalistów pt. „ Wędrówką życie jest człowieka”. Bohaterami drugiej części występów była młodzież gimnazjalna. Przywitali oni widownię tymi słowami:

Jesteśmy członkami koła teatralnego z gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii. Bierzemy udział w projekcie „To jest gimnazjum”. Dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić nasz spektakl pod tytułem „Wędrówką jest życie człowieka”. 
W każdej części naszego przedstawienia istnieje „główny bohater”, który wraz z upływającym czasem ciągle się zmienia. Kierowaliśmy się emocjami i wyobraźnią. Wszystko to, co zawarte jest w naszym przedstawieniu od początku tworzyliśmy wspólnie, wyrażając poprzez autorskie teksty, taniec, poezję , malarstwo, humor nasze talenty, bo przecież wszyscy jesteśmy zdolni.
Chcieliśmy przekazać to, jak świat i życie wygląda z naszej perspektywy. Przygotowania umożliwiły nam wspólnie spędzenie czasu, wywołały wiele emocji, stworzyły więzy . Już nie mogliśmy się doczekać dzisiejszego dnia. Myślę, że dla każdego z nas dzisiejszy występ jest bardzo ważny. Mamy nadzieję, że efekt naszej pracy dadzą również wam wiele radości . Zapraszamy ”.

Skupienie, które trwało w trakcie występu i cisza, która poprzedziła brawa na stojąco wyraziły wzbudzone emocje.

A tak podsumowała występ p Anna Ankowska opiekun koła teatralnego dumna ze swoich podopiecznych : „Dziękuję wszystkim dzieciom i młodzieży, za radość, którą mi dostarczyły. Wasze pomysły, zaangażowanie i radość są inspiracją do dalszej pracy. Zawsze bądźcie królami:)”


WYCIECZKA DO KRAKOWA 27.06.2012  wyjazd uczniów uczestniczących w zajęciach kół teatralnych w ramach projektu TO JEST GIMNAZJUM

„Teatr, a tym samym warsztaty teatralne mają za zadanie pokonywanie barier, łamanie stereotypów, nawiązywanie kontaktów. "Proces twórczy" jest zdarzeniem w oparciu o który można skutecznie ukazywać piękno sztuki scenicznej, nie krzywdząc nikogo, ale i nie rozbudzając fałszywych wyobrażeń o własnych umiejętnościach. "Proces twórczy" oparty jest o to co w człowieku się znajduje, niczego nie wtłacza się z zewnątrz, pozwala się na odkrywanie sztuki tkwiącej w człowieku. Pracując w oparciu o tego typu metody młodzież wyrabia nawyk, że w pracy zespołowej nie istnieją żadne bariery typu wiek, płeć, poziom intelektualny kolegi. Pracując wspólnie na jeden efekt młodzi ludzie zapominają o tym co może je dzielić w życiu codziennym, a skupiają się na tym co razem mogą osiągnąć.”

W związku z realizacją w naszej gminie i szkole projektu " To jest gimnazjum", w ramach kół teatralnych 27.06.2012r grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach teatralnych w teatrze Teatr Hothaus, prowadzonych przez aktorów Wojciecha Terechowicza oraz Marlenę Topolską.
Warsztaty obejmowały pracę w zakresie poznania techniki zawodu aktora w oparciu  o wybrane elementy procesu twórczego: wyobraźni, koncentracji i uwagi, odczuć indywidualnych , gestu, mimiki, głosu , ciała aktora – jako nośnika emocji, etiud aktorskich. Udział w warsztatach, wyzwolił mnóstwo emocji, młodzież przekonała się, że dojście na scenę to pot, żmudna praca, pokonywanie słabości oraz współpraca. Wspólny obiad i krótki spacer na krakowskim rynku dały wytchnienie i pozwoliły na wtopienie się w tę niepowtarzalną artystyczną krakowską aurę.

Opracowała Anna Ankowska opiekun koła teatralnego z Gimnazjum w Aleksandrii


26.05.2012  I PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PROJEKTU  „TO JEST GIMNAZJUM”

Dnia 26 maja 2012 roku odbyła się pierwsza prezentacja osiągnięć uczniów biorących udział w projekcie TO JEST GIMNAZJUM.

Projekt TO JEST GIMNAZJUM jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem projektu jest Gminna Administracja Oświaty w Konopiskach. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III z gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Konopiska:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii

- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach

- Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach

W skład grupy docelowej wchodzą gimnazjaliści objęci wsparciem  w dziedzinie poradnictwa i doradztwa zawodowego. Wśród nich znajdują też uczniowie wykazujący szczególne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie edukacji obywatelskiej, sztuki teatralnej i informatyki. Od momentu rozpoczęcia realizowania projektu w gimnazjach poszerzono i uatrakcyjniono ofertę zajęć pozalekcyjnych dzięki utworzeniu Kół Teatralnych, Kół Młodych Demokratów, Kół Informatycznych, utworzono Szkolne Ośrodki Karier , wprowadzono zajęcia z poradnictwa i doradztwa zawodowego.

Po dziewięciu miesiącach trwania projektu uczniowie zaprezentowali dotychczasowe swoje osiągnięcia 26 maja w Hali Sportowej w Konopiskach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Konopiska p Jerzy Socha , pani Zastępca Wójta Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak, przedstawiciel Rady Gminy p Robert Kołodziejczyk, Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty w Konopiskach p Dorota Skoczylas, Dyrektorzy Gimnazjów : p. Paweł Bekus, p. Tamara Gwóźdź, p. Stanisław Michalczyk, rodzice z Rady Rodziców, nauczyciele oraz rodzice i najbliżsi uczniów występujących. Całą imprezę prowadziła pani dyrektor Gimnazjum w Hutkach Tamara Gwóźdź.

Jako pierwsi na prezentacji wystąpili uczniowie z Gimnazjum w Konopiskach. Ta część prezentacji była efektem wspólnej pracy kół: teatralnego (opiekun p Alicja Kamińska) , młodych demokratów (opiekun p Ilona Siemiętowska) i koła informatycznego (opiekun p. Izabela Stanisz). Pokazano przedstawienie pod tytułem „Zielony wędrowiec, czyli historia pewnej piosenki”. Przedstawienie to nawiązywało do wydarzeń z 22 lipca 2011 roku kiedy to uzbrojony ekstremista Andreas Breivik zastrzelił na wyspie Utoya 77 uczniów w wieku 16,17,18 lat. Chciał w ten sposób zamanifestować swoje rasistowskie poglądy i sprzeciw wobec wielokulturowości. 26 kwietnia 2012 roku 40000 Norwegów zebrało się w centrum Oslo podczas procesu mordercy i zaśpiewano mu znienawidzoną przez niego piosenkę pt. „Dzieci Tęczy”. Nasi gimnazjaliści również zaśpiewali tę piosenkę. Uczniowie chcieli w tym przedstawieniu przekazać , że tolerancji, demokracji i poszanowania jednostki musimy uczyć młode pokolenie. Nieważny jest bowiem kolor skóry, religia, przekonania czy pochodzenie, liczy się człowiek i to co sobą wnosi do współczesnego świata. W dalszej części prezentacji zobaczyliśmy krótki reportaż ze spotkań uczniów z koła młodych demokratów m. innymi np. z Wójtem Gminy p. Jerzym Sochą, czy p. Barbarą Herbą autorką książki o dziejach Konopisk. Był również zorganizowany pokaz zdjęć wykonanych w czasie trwania projektu- zdjęcia te uczniowie wykonywali i „obrabiali” z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania  zakupionego z funduszy unijnych.

Następnie prezentowało się koło informatyczne (opiekun p. Artur Żukow ) z Gimnazjum w Hutkach – zobaczyliśmy interesujący pokaz slajdów  zdjęć poddanych ciekawym modyfikacjom z wykorzystaniem programów graficznych np. CorelDRAW (również zakupiony w ramach projektu). Na tablicach  mogliśmy oglądać zdjęcia jakie udało się wykonać uczestnikom koła w trakcie trwania zajęć. Trzeba przyznać że ich autorzy to obiecujący młodzi fotograficy.

Kolejno obejrzeliśmy  występ koła teatralnego z Gimnazjum w Aleksandrii (opiekun p . Anna Ankowska). Gimnazjaliści pokazali nam w swoim przedstawieniu najważniejsze etapy , momenty w życiu każdego człowieka :od narodzin po śmierć, miłość, przyjaźń, bunt, czas pracy. Ci młodzi wykonawcy zachwycili wszystkich bardzo profesjonalnym występem . Z wykorzystaniem śpiewu, tańca , emocji, pasji przenieśli oglądających w magiczny świat teatru.

Po przedstawieniu teatralnym uczniowie z koła informatycznego z Gimnazjum w Aleksandrii (opiekun p Dariusz Herman) przedstawili prezentację slajdów  dotyczącą ich zajęć. W trakcie zajęć zapoznali się oni z programem graficznym CorelDRAW, poznali Microsoft Office Picture Manager- podstawowy program pakietu Office służący do edycji obrazów i zarządzania obrazami, zapoznali się z tajnikami grafiki komputerowej .

Kolejno wystąpili uczniowie z Gimnazjum w Hutkach : koło teatralne (opiekun p. Agnieszka Jakubowska) i koło młodych demokratów (opiekun p. Anna Trzepizur). Przedstawili oni spektakl pod tytułem „Uczta Demokratów”. W przedstawieniu wykorzystane zostały stroje zakupione z funduszy unijnych. Z pewnością barwne kostiumy ułatwiły młodym aktorom przeniesienie się w odlegle czasy starożytnych Aten. Uczniowie pokazali jak funkcjonowała demokracja w starożytnym państwie , w jaki sposób wprowadzano w nim reformy, jak pobierano podatki.

Jako ostatni prezentowali się uczniowie z koła demokratów z Gimnazjum w Aleksandrii (opiekun p. Sylwia Herman). W humorystyczny sposób przedstawili zagadnienia poruszane na zajęciach .

Na prezentacji można było też obejrzeć zdjęcia wykonane przez uczniów z kół informatycznych zrobione podczas zajęć i z wypraw plenerowych.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z poradnictwa i doradztwa zawodowego z Gimnazjum w Hutkach i z Gimnazjum w Aleksandrii (opiekun p. Tamara Gwóźdź) również zaprezentowali zdjęcia ze swoich zajęć.

Na zakończenie prezentacji zabrała głos kierownik projektu „To jest Gimnazjum” Jolanta Domalewska – Krocz. Podziękowała wszystkim, którzy są zaangażowani w projekt, wyraziła duże uznanie dla uczniów biorących udział  w zajęciach z projektu, życząc dalszych sukcesów w realizowaniu projektu, podziękowała również wszystkim za przybycie na prezentację.

Po występach uczestnicy projektu TO JEST GIMNAZJUM mogli liczyć na słodki poczęstunek. Oczywiście zorganizowanie całej imprezy było ciężką zespołową pracą. Zaproszenia na prezentację uczniów wykonali pod okiem opiekuna grupy p Artura Żukowa uczniowie z koła informatycznego z Gimnazjum w Hutkach. Natomiast plakat informacyjny dotyczący planowanej prezentacji został wykonany przez uczniów z koła informatycznego      z gimnazjum w Aleksandrii pod okiem p Dariusza Hermana.


MAJ 2012 ZAPROSZENIE NA I PREZENTACJĘ OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PROJEKTU „TO JEST GIMNAZJUM”

Zaproszenie zostało umieszczone na oficjalnej stronie Gminy Konopiskach i na stronach gimnazjów uczestniczących w projekcie . Zostały również wykonane i rozdane zaproszenia dla rodziców uczniów biorących udział w projekcie .

Oficjalnie przez kierowniczkę projektu Jolantę Domalewska –Krocz  zostały zaproszone osoby  : Wójt Gminy Konopiska - Jerzy Socha, Zastępca Wójta - Magdalena Jarosz – Wawrzyńczak, Sekretarz Gminy -Barbara Ankowska - Lis, Skarbnik Gminy- Anna Misiak, Radni Gminy , Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty: Dorota Skoczylas, senator Andrzej Szewiński, radny powiatu częstochowskiego Jacek Badora.


ZAKUPY DOKONANE W RAMACH PROJEKTU TO JEST GIMNAZJUM

W ramach projektu TO JEST GIMNAZJUM zakupiono m.innymi:

Laptopy wraz z oprogramowaniem (po 1 dla każdego z gimnazjum)

Programy graficzne COREL (po 1 dla każdego z gimnazjum)

Aparaty fotograficzne (po 1 dla każdego z gimnazjum)

Magnetofony (po 1 dla każdego z gimnazjum)

Mikroporty (18 sztuk )

Dyktafony

Tablice Interaktywne (po 1 sztuce dla gimnazjum)

Programy multimedialne

Zestawy tablic dotyczących edukacji obywatelskiej

Gry Edukacyjne

Książki do wyposażenia bibliotek SZOK

Atlasy Europy

Testy psychologiczne, pedagogiczne, zestawy testów zainteresowań, wartości , doświadczeń życiowych , motywacji


,, MĘKA PAŃSKA”

W kwietniu 2012 roku uczniowie gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach , którzy biorą udział w zajęciach koła teatralnego realizowanego     w ramach projektu ,,To jest gimnazjum” zmierzyli się z przygotowaniem spektaklu opartego na motywach ,,Męki Pańskiej”. Przedstawienie to uświetniło otwarcie rekolekcji wielkopostnych w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach i co trzeba dodać zgromadziło tłumy widzów. Należy dodać, że realizacja tego projektu była możliwa dzięki zajęciom i funduszom pochodzącym z Projektu Unijnego ,,To jest gimnazjum”, gdyż dzięki tym środkom pozyskaliśmy wspaniałe kostiumy i materiały, które posłużyły do przygotowania dekoracji. Młodzi aktorzy wspaniale przygotowali się do odegrania ról rodem z Biblii, a uczniowie wcielający się w role: Jezusa- Wojtek Cierpiał i Piłata- Igor Wieczorek oraz Judasza – Błażej Motłoch niewątpliwie stworzyli swoje pierwsze niezapomniane kreacje aktorskie. Dzięki dobrze pomyślanej choreografii, która przewidziała dobieganie głosów aktorów z różnych stron kościoła uzyskano realistyczne emocje u widza, które podniosła jeszcze muzyka pochodząca z filmu ,,Pasja” w reżyserii Mela Gibsona. Przedstawienie to odbiło się szerokim echem wśród mieszkańców Hutek i Rększowic, a aktorom przyniosło zasłużoną satysfakcję i liczne pochwały. Rzeczą niezwykle ważną jest fakt, iż dzięki realizacji projektów unijnych można tworzyć takie spektakle, które nie tylko angażują młodzież, ale również kształtują ich charakter i osobowość.

mgr Agnieszka Jakubowska


28.11.2011 SPOTKANIE Z AKTOREM I REŻYSEREM

Projekt TO JEST GIMNAZJUM realizowany jest „pełną parą”. Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą m. innymi w zajęciach koła teatralnego i informatycznego.    W ramach projektu zostały zakupione liczne pomoce umożliwiające uatrakcyjnienie zajęć np.: kostiumy teatralne, aparaty fotograficzne. Nauczyciele ochoczo pracują, by zaciekawić jak największą liczbę uczniów fotografią czy aktorstwem. I właśnie 28.11.2011 r w świetlicy środowiskowej w Konopiskach odbyło się spotkanie uczniów biorących udział w projekcie (po 10 osób z każdego gimnazjum) z aktorem Dariuszem Starczewskim.  Jest to aktor Teatru Bagatela w Krakowie.  W latach 1994-1997 związany był z Grupą Teatralną Rafała Kmity. Występował w krakowskich teatrach: Starym (1997) i STU (2000, 2002). W bardzo interesujący sposób aktor przybliżał swój zawód. Zapraszał uczniów do wykonywania śmiesznych etiud. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w „zabawach”, które proponował aktor. Można śmiało powiedzieć, że wielu gimnazjalistów wykazywało duże umiejętności aktorskie i chęci, by jak najwięcej dowiedzieć się o tym ciekawym zawodzie.

Po spotkaniu z aktorem kolejna grupa 30 osób spotkała się ze znanym fotografem Piotrem Dłubakiem. Specjalizuje się on w portretach i na stałe współpracuje z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Uczniowie mogli obejrzeć jego prace, które przywiózł ze sobą. Na zdjęciach można było zobaczyć m. innymi Piotra Machalicę, Adama Hanuszkiewicza, Agatę Mróz, Piotra Gruszkę. Oprócz swoich prac fotograf przywiózł także swój pierwszy aparat, na którym uczył się robić zdjęcia. Każdy z uczestników mógł wziąć ten aparat do ręki i zobaczyć jak działa. Na spotkaniu z fotografem nauczyciele opiekujący się grupą uczniów pokazali aparaty fotograficzne, które zostały zakupione w ramach projektu. Fotograf stwierdził, że uczniowie będą mieli, na czym uczyć się robić profesjonalne zdjęcia, gdyż zakupione aparaty są bardzo wysokiej jakości. Zarówno spotkanie z aktorem jak i fotografem było bardzo ciekawe   i inspirujące dla uczniów – z pewnością będą teraz z jeszcze większą ochotą uczestniczyć w zajęciach realizowanych w ramach projektu TO JEST GIMNAZJUM.


 

PAŹDZIERNIK 2011 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

W październiku została przeprowadzona rekrutacja wśród uczniów trzech gimnazjów znajdujących się na terenie gminy Konopiska. Do projektu TO JEST GIMNAZJUM zostało zakwalifikowanych  192 uczniów z gimnazjum w Konopiskach, z gimnazjum w Hutkach 66 , z gimnazjum w Aleksandrii 57 uczniów- razem 315 osób.  Każdy z uczestników projektu       w ramach zachęty do czynnego uczestniczenia w projekcie dostał  pakiet gadżetów promocyjnych , na których umieszczone były  logotypy unijne oraz nazwa projektu. W skład takiego zestawu promocyjnego wchodziły :  koszulka, czapeczka, kubek, notes A6 , smycz, długopis. Uczestnikom projektu bardzo podobały się upominki.

 
Nawigacja: Home To jest Gimnazjum Aktualności

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu62
Ostatni miesiąc180
Suma wejść466226