VIII. Projekt "otwarta dłoń"

Projekt „Otwarta dłoń” realizowany jest przez Gminę Konopiska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ( Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej)

Projektem objętych zostanie 18 osób (młodzież w wieku 15-25 lat) w tym 12 mężczyzn i 6 kobiet z terenu Gminy Konopiska.

Głównym zadaniem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Czas trwania projektu 03.01.2011 r. -31.12.2011 r. (z wyłączeniem miesięcy lipiec-sierpień).

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące zajęcia i warsztaty:

- zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne;

- zajęcia socjoterapeutyczne;

- zajęcia psychologiczne;

- warsztaty z poradnictwa i doradztwa zawodowego;

- szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, nikotynizmowi i przemocy w rodzinie;

- warsztaty dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są w siedzibie Świetlicy „Otwarta dłoń” w Konopiskach, ul. Sportowa 1 lub przez koordynatora projektu pod nr. tel. 695 790 488.

 
Nawigacja: Home Urząd Gminy Dofinansowanie Unijne i Krajowe Kapitał Ludzki VIII. Projekt "otwarta dłoń"

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj38
Wszystkie w tygodniu704
Ostatni miesiąc1174
Suma wejść467810