VII. Projekt POKL "Wspólny cel"

Projekt „Wspólny cel” realizowany jest przez Gminę Konopiska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich).

Projekt skierowany jest do 30 nieaktywnych zawodowo kobiet (powyżej 45 roku życia) zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w gminie Konopiska.

Projekt skierowany jest do kobiet o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, lub uzupełnianiem dotychczas posiadanych kwalifikacji zawodowych i umiejętności.

Czas trwania projektu 01.02-30.07.2010 rok.

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące kursy i warsztaty:

  • kurs komputerowy,
  • kurs gastronomiczny „Kuchnie świata”,
  • warsztaty z poradnictwa i doradztwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy
  • warsztaty z zakładania i prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
  • warsztaty z komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielane są w biurze projektu Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 tel. 34 328 20 57 wew. 41 i 42 oraz przez koordynatora projektu tel. 504 198 816.

 
Nawigacja: Home Urząd Gminy Dofinansowanie Unijne i Krajowe Kapitał Ludzki VII. Projekt POKL "Wspólny cel"

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj8
Wszystkie w tygodniu53
Ostatni miesiąc190
Suma wejść465944