Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

W 2010 i 2011 roku Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska „TIIS” zakończyło realizację trzech operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, działania 4.1, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów:

1. Operacja pt. Wydanie folderów promocyjnych w gminie Konopiska należącej do LGD „Bractwo Kuźnic”

Wydanie folderów, poświęconych gminom wchodzącym w skład LGD „Bractwo Kuźnic”: Konopiska, Boronów, Poczesna, Kamienica Polska i Starcza, miało na celu przede wszystkim promocję terenów wiejskich, wzmocnienie tożsamości lokalnego społeczeństwa oraz budowanie kapitału społecznego prowadzącego w konsekwencji do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój gminy Konopiska.

2. Operacja pt. Biesiadujące Konopiska – organizacja sześciodniowego cyklu imprez kulturalno-turystycznych na terenie gminy Konopiska

Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców gminy Konopiska poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych.

Obydwie operacje zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska “TIIS” oraz budżetu Gminy Konopiska.

3. Operacja pt. Budowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego PAJĄK w Konopiskach ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Konopiska poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych – promocję terenów wiejskich, wzrost atrakcyjności turystycznej gminnych terenów. Powstanie placu zabaw wpłynie korzystnie na zacieśnienie więzi oraz nawiązanie wspólnego dialogu pomiędzy mieszkańcami gminy, organizacjami pozarządowymi oraz władzami lokalnymi. Nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminnych terenów. Realizacja operacji prowadzi do budowania kapitału społecznego prowadzącego w konsekwencji do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej   w rozwój gminy Konopiska.

Operacja ta zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska “TIIS” oraz budżetu gminy Konopiska.

Podmiot odpowiedzialny za treść informacji -Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska “TIIS”
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj7
Wszystkie w tygodniu7
Ostatni miesiąc209
Suma wejść466551