Budowa kanalizacji deszczowej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zakończono realizację I etapu operacji pt. Budowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska   i Aleksandrii w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował wykonanie:

1. Wodociągu w miejscowości Hutki .

2. Wodociągu w miejscowości Konopiska ul. Śląska.

3. Kanalizacji deszczowej ul. Stawowa w Konopiskach.

4. I etapu kanalizacji deszczowej Osiedle Górka w Konopiskach.

Całkowity koszt realizacji I etapu operacji (koszty inwestycyjne wraz z kosztami ogólnymi) wynosi 1 387 336,78 zł i zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu gminy Konopiska.

 

W ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandrii” obecnie trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu Górka w Konopiskach

Zakres zamówienia budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Górka obejmuje:

- rury śred. 600mm – 344,50m,
- rury śred. 500mm – 445,50m,
- rury śred. 400mm – 546,00m,
- rury śred. 300mm – 504,50m,
- montaż separatora – 1 szt.
- montaż osadnika – 1 szt.

Przewidywany termin zakończenia w/w zakresu robót to 31.08.2011 r.

Wartość brutto w/w zakresu robót wynosi 1.767.323,84 zł i zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu Gminy Konopiska.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Oprócz Rewitalizacji centrum Konopisk gmina Konopiska zakończyła realizację drugiej operacji  pt. Budowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zakres rzeczowy operacji obejmował wykonanie:

1.Wodociągu w miejscowości Hutki.

2. Wodociągu w miejscowości Aleksandria ul. Leśna oraz boczna od ul. Przejazdowej i Leśnej.

3. Wodociągu w miejscowości Konopiska ul. Śląska

4. Kanalizacji deszczowej ul. Stawowa w Konopiskach.

5. Kanalizacji deszczowej Osiedle Górka w Konopiskach.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski.

Wartość całego zadania wyniosła 2 770 681,74 zł i została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu gminy Konopiska.

Podmiot odpowiedzialny za treść informacji - Urząd Gminy Konopiska
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj8
Wszystkie w tygodniu53
Ostatni miesiąc190
Suma wejść465944