Finansowanie Projektu

Zgodnie z zawartą umową planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi56.185.488,22 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 22/100).

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 41.569.634,54 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 54/100).

Otrzymana z Funduszu Spójności, (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) dotacja wyniosła 35.334.189,36 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć 36/100).

Na realizację projektu Gmina Konopiska zaciągnęła w wysokości 9.771.522,33 zł(słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 33/100) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wstępną strukturę źródeł finansowania projektu przedstawiono poniżej:


UMOWA O DOFINANSOWANIE - ZOBACZ
ANEKS DO UMOWY O DOFINANSOWANIE - ZOBACZ

 
Nawigacja: Home Informacje o projekcie Finansowanie Projektu

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj1
Wszystkie w tygodniu44
Ostatni miesiąc194
Suma wejść466536