Cel Projektu

CEL OGÓLNY

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na

terenie aglomeracji Częstochowa i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w tym czystości wód i gleby.

CEL TECHNICZNY

Celem technicznym przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

CELE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

· poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności kanalizacji sanitarnej,

· poprawę niezawodności odbioru oraz utylizacji nieczystości,

· poprawę jakości i stanu sanitarnego wód w regionie

· wzrost poziomu skanalizowania obszaru

· stworzenie warunków rozwoju dla przedsiębiorczości i tym samym przyczynienie się do ograniczenia bezrobocia,

· zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy,

· wzrost wartości nieruchomości z uwagi na ich uzbrojenie w sieć kanalizacyjną.

 
Nawigacja: Home Informacje o projekcie Cel Projektu

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj12
Wszystkie w tygodniu25
Ostatni miesiąc209
Suma wejść466255