Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY I SZTUKI GMINY KONOPISKA w 2015 roku
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z póżn. zm.) oraz uchwały nr 10/IV/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Wójt Gminy Konopiska


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2015 r. pn. Organizacja Koncertu Noworocznego Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść ogłoszenia (BIP)

 
Nawigacja: Home

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj5
Wszystkie w tygodniu5
Ostatni miesiąc207
Suma wejść466549