Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 1 grudnia 2015 r. (wtorek)
o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska

odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Konopiska.

W programie:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w STATUCIE Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konopiska.
 • Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2016 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz ustalenia wzoru informacji podatkowej na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Konopiska do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Drużyna Powiatu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza - Tereny Przemysłowe II".
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024.
 • Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

/-/ Edward Bałdyga

 
Nawigacja: Home

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj39
Wszystkie w tygodniu705
Ostatni miesiąc1175
Suma wejść467811