Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.4.2015

Konopiska 03.11.2015r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Tauron Dystrybucja S.A w Krakowie Oddział  w Częstochowie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie  odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV relacji SE Brzózka –Dzbów z ciagiem PZ Kużnica- Dżbów w Rększowicach  na dz.nr.141/2 , 146/2 , 1146/2, 1149/2

 

W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 3 parter z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z dokumentacją sprawy mieszkańcy w/w miejscowości mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 3 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Poprawiony ( środa, 04 listopada 2015 11:06 )  
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230