Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 23.12.2014 r.

GR.6722.5.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013 poz. 1235, ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 10 listopada 2014 r. uchwały nr 376/XLIX/2014, o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska w granicach obejmujących część działki nr 603 w Aleksandrii Pierwszej przy ulicy Brzozowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww opracowania oraz składać do niego wnioski.

Wnioski do planu należy składać na piśmie, w Urzędzie Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, a w sprawach związanych z ochroną środowiska także ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną, w  terminie do 13 stycznia 2014 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, oraz przedmiot wniosku.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

 

Rozdzielnik:

1. Tablica ogłoszeń UG Konopiska

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Konopiska

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Aleksandria Pierwsza

4.  a/a

 

 

 
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj5
Wszystkie w tygodniu11
Ostatni miesiąc195
Suma wejść466241