Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 23.12..2014 r.

 

GR.6722.4.2014

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013, poz. 1235, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr  377/XLIX/2014

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ALEKSANDRIA - OSIEDLE”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.12.2014 r. do 30.01.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, pokój nr 3, w godzinach od 08.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany wymienionego aktu prawnego odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska w dniu 27.01.2015 r.  o godz. 14.00

 

Uwagi do planu należy składać na piśmie, a w odniesieniu do prognozy oddziaływania na środowisko – na piśmie, ustnie do protokołu albo drogą elektroniczną bez certyfikatu, do Wójta Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2015 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

 

Rozdzielnik
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Aleksandria Druga
  3. Strona Internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska
  4. a/a
 
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj34
Wszystkie w tygodniu700
Ostatni miesiąc1170
Suma wejść467806