Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 09.06.2014 r.

GR. 6720.1.2014
GR. 6722.1.2014
GR. 6722.2.2014
GR. 6722.3.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013 poz. 1235)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 4 czerwca 2014 r.  następujących uchwał:

-          nr 355/XLIV/2014, o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska (dla terenu obok zakładów „KOSTBET”)

-          nr 358/XLIV/2014, o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Aleksandrii I przy ul. Przejazdowej (obok zakładów „KOSTBET”)

-          nr 359/XLIV/2014, o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Aleksandrii I przy ul. Leśnej,

-          nr 360/XLIV/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Aleksandrii II przy ul. Księżycowej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww opracowań oraz składać do nich wnioski.

Wnioski do planu i studium należy składać na piśmie, w Urzędzie Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, a w sprawach związanych z ochroną środowiska także ustnie do protokołu oraz drogą elektroniczną, w  terminie do 8 lipca 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, (lub nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Aleksandria Pierwsza
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Aleksandria Druga
  4. Strona internetowa Gminy Konopiska
  5. a/a
 
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj9
Wszystkie w tygodniu54
Ostatni miesiąc191
Suma wejść465945