Inwestycje w gminie

Email Drukuj PDF

Poniżej prezentujemy zestawienie trwających lub niebawem rozpoczynających się inwestycji na terenie naszej gminy.

Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska

- umowę zawarto w dniu dniu 13.03.2014r.  z firmą Zakładem Usługowo-Handlowym „DET” Zdzisław Galant

- planowany termin zakończenia zadania:  28. 08. 2014r.

- wartość robót budowlanych brutto: 399.563,86zł

- zakres robót:   budowa parkingu z kostki brukowej betonowej (pow. 2462m2) na 100 miejsc postojowych,  wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia – ilość lamp 10szt.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną

- umowę zawarto w dniu  08.04.2014r. z firmą PHU REGPOL, Włodzimierz Wisłocki

- planowany termin zakończenia robót:  31. 07. 2014r.

- wartość robót budowlanych brutto: 150.918,26zł

- zakres robót: wykucie z muru stolarki, uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach, wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych, montaż nadproży, uzupełnienie tynków zwykłych zaprawą cementowo-wapienną, rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, rozebranie posadzek cementowych, lastrykowych, wykonanie gładzi szpachlowej, wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej, wykonanie wylewki wyrównującej pod posadzki, dwukrotne gruntowanie podłoża – posadzki, wykonanie okładziny podłogowej z płytek z kamienia sztucznego na zaprawie klejowej, przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych , dwukrotne gruntowanie podłoża – ściany, wykonanie okładzin ściennych z płytek z kamienia sztucznego na zaprawie klejowej, obsadzenie ościeżnic, montaż drzwi wewnętrznych, montaż okna podawczego, malowanie farbami oraz gruntowanie ścian i sufitu, wykonanie instalacji wod.-kan., wykonanie instalacji gazowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

 

Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628020S w m. Jamki w km 0+000 – 3+500 oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025

- zadanie w trakcie postępowania przetargowego

- planowany termin zakończenia zadania:  15. 10. 2014r.

- zakres robót: roboty przygotowawcze i ziemne, odbudowa drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami – 3,5km, wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa, odtworzenie rowów, odbudowa 2 przepustów (podwójny przepust Ø1200mm; podwójny przepust Ø1400mm), montaż barier mostowych z poręczami, przepusty pod zjazdami, roboty wykończeniowe

- budowa drogi finansowana jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria I

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z PCV śr. 200 mm długości 7.181,0 m, kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm długości 1.827,0 m, kolektora tłocznego z PE śr. 110 mm i długości 2.446,5 m oraz 4 szt. przepompowni ścieków. W ramach robót planowane jest wykonanie ponad 230 sztuk czynnych odejść bocznych zakończonych studnią na posesjach, które umożliwiają bezpośrednie włączenie się do kanalizacji sanitarnej. Dostęp do kanalizacji zysk ok. 900 nowych mieszkańców gminy. Wykonawcą robót jest firma P.U.H.P. „INST-GAZ” S.J., umowa opiewa na kwotę 7.400,0 tys. zł z czego 5.975,5 tys. zł stanowi dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.05.2014r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria I – etap II

Równocześnie z już realizowaną budową kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I (ul. Brzozowa, Górna, Kwiatowa, Klonowa, Szkolna, Mała i część ul. Wrzosowej) w bieżącym roku opracowano dokumentację projektową dla pozostałej części ul. Wrzosowej,  ul. Leśnej i części ul. Piaskowej od strony ul. Brzozowej. Wartość robót budowlanych na tym odcinku szacowana jest na 3.025,5 tys. zł. Na początku maja planowane jest złożenie kompletnego wniosku do WFOŚiGW o rozszerzenie dotychczasowego zakresu budowy kanalizacji. Jeżeli wniosek przejdzie pozytywną ocenę i otrzyma dofinansowanie, powyższy odcinek zostanie zrealizowany do 31.06.2015r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konopiska, ul. Sadowa wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z PCV śr. 200 mm długości 582,5 m, kanalizacji grawitacyjnej z PCV śr. 160 mm długości 106,0 m oraz kanalizacji tłocznej z PE śr. 110 mm i długości 2.744,0 m. Wykonawcą robót jest firma „HYDROMEX PLUS” Zaskórscy Spółka Jawna, wartość robót budowlanych wynosi 1.460,9 tys. zł. Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31.05.2014r.

REPORTAŻ W TELEWIZJI NTL DOTYCZĄCY INWESTYCJI W GMINIE KONOPISKA

 
Nawigacja: Home Inwestycje Inwestycje w gminie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj38
Wszystkie w tygodniu704
Ostatni miesiąc1174
Suma wejść467810