Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.2.2014

Konopiska 05.03. 2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że wystąpiono do  Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, Starosty Częstochowskiego  o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  stacji transformatorowej 15/04 kW i  włączenie do SN sieci elektro-energetycznej przy ul. Wrzosowej w m. Kopalnia na działce dz. nr.324/8 obręb Aleksandria I , oraz 2414 ,2413, 2412, 2409, 2410, 2411 obręb Konopiska

Z dokumentacją sprawy mieszkańcy w/w miejscowości mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podano do publicznej wiadomości w drodze:

1. Informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach

2. Obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia w Konopiskach

3. Informacja na stronie internetowej Urzędu Gminy w Konopiskach.

 
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj11
Wszystkie w tygodniu60
Ostatni miesiąc119
Suma wejść465873