Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 20.02.2014 r.

GR.6733.2.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.02.2014r zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  stacji transformatorowej 15/04 kW i  włączenie do SN sieci elektro-energetycznej przy ul. Wrzosowej w m. Kopalnia na działce dz. nr.324/8 , 2424 ,2413, 2412, 2409, 2410, 2411

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji– w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5) w dniach pracy (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30, wtorek 7.30 – 16:00 oraz piątek 7:00 – 15:00).

Podano do publicznej wiadomości w drodze:

1. Informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach
2. Obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia w Konopiskach
3. Informacja na stronie internetowej Urzędu Gminy w Konopiskach.

 
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj6
Wszystkie w tygodniu12
Ostatni miesiąc196
Suma wejść466242