Ogłoszenie GOPS

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje osób/firmy które zrealizują warsztaty w ramach realizacji projektu: "Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

Dotyczy warsztatów z :

- doradcą zawodowym

40 godzin + 36 godzin indywidualnych, po 2 godz. na dla uczestnika , zajęcia mają na celu nabycie kompetancji umożliwiających atywizację zawodową, poznanie mocnych i słabych stron rynku pracy, wzmocnienie kreatywności w znalezieniu pracy, sporządzenie CV oraz listu motywacyjnego.
liczba uczestników: do 18

-  psychologiem

40 godzin warsztatów psychoedukacyjnych + 36 godz. Indywidualnych (po dwie godz dla każdego uczestnika) mających na celu nabycie kompetancji społecznych: zdobycia umiejętności komunikowania się w sytuacjach społeczno-zawodowych, zachowań asertywnych, zarządzania sobą i swoim czasem, radzenia sobie ze stresem, umocnienie postaw społecznych, umiejętność ich przekazywania;

liczba uczestników: do 18

6 godzin warsztatów dla Kobiet dotyczące godzenia różnych ról społecznych (rola żony, matki, pracownika). Mające na celu pomoc osobom nieaktywnym zawodowo m.in. z powodu opieki na osobami zależnymi, powrócić na rynek pracy. Młode kobiety, które nie mają jeszcze dzieci odkryją, że wychowywanie dzieci nie musi powodować rezygnacji z aspiracji zawodowych, mają one pomóc zbudować postawę samodzielności, wzmocnić podejmowanie inicjatywy w życiu społecznym i zawodowym

liczba uczestników:  do 15 K

6 godzin warsztatów dla Mężczyzn dotyczące godzenia różnych ról społecznych i zawodowych mające na celu budowanie partnerskiego wzorca rodziny, angazowanie mężczyzn do obowiązków domowych i odciążenie kobiet przy opiece nad dziećmi.

liczba uczestników:  do 15 M

- specjalista od wizerunku

18 godzin warsztatów  "Pracownik z klasą": nabycie umiejętności profesjonalnego zachowania podczas rozmów kwalifikacyjnych, jak się ubrać, pomalować jaką zachować postawę

liczba uczestników: do 18

Przewidywany termin realizacji: do uzgodnienia.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Konopiskach, lokal zapewnia GOPS.

W/w usługi obejmują:

1.przeprowadzenie warsztatów z uczestnikami na w/w zagadnienia

2.materiały szkoleniowe

Oferta zawierająca:

1.Program warsztatów

2.CV oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie

3.Cenę brutto brutto za przeprowadzenie warsztatów

Wymagania:

Wykształcenie wyższe pełne, kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie

Uprawnienia pedagogiczne lub trenerskie

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w ramach projektów współfianansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Doświadczenie w zakresie prowadzenia innych warsztatów grupowych oraz inne

-  prawnikiem

12 godzin warsztatów „Według prawa“, dwie grupy po 6 godz dla kobiet i  6 godz dla mężczyzn, warsztaty objąć mają:Kodeks Pracy, rodzaje umów, rodzaje wypowiedzenia, odwołania od decyzji, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, zagadnienia dyskryminacji, molestowania, zatrudnienia w przypadku wychowywania dzieci,

liczba uczestników: 9 Mężczyzn 9 Kobiet

Przewidywany termin realizacji: do uzognienia.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Konopiskach, lokal zapewnia GOPS.

Usługa obejmuje:

1.przeprowadzenie warsztatów z uczestnikami na w/w zagadnienia

2.materiały szkoleniowe

Oferta zawierająca:

1.Program warsztatów

2.CV

3.Dokumenty potwierdzające kwalifikacje

4.Cenę brutto brutto za przeprowadzenie warsztatów

Wymagania:

1.Wykształcenie wyższe pełne kierunkowe

Oferty prosimy przesyłać na adres (można dostarczyć osobiście):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach

ul. Lipowa 1

42-274 Konopiska

z dopiskiem Oferta, warsztaty w ramach projektu  "Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!“

w terminie do godz. 10.00  dnia  20.02.2014 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 504098414 – koordynator projektu Ada Przedzińska

O wyborze będą decydować kwalifikacje, doświadczenie, cena.

www.efs.gov.pl

Poprawiony ( środa, 19 lutego 2014 09:50 )  
Nawigacja: Home Pomoc Społeczna Ogłoszenie GOPS

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj7
Wszystkie w tygodniu28
Ostatni miesiąc260
Suma wejść449655