Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach ogłasza nabór na stanowisko koordynatora projektu „Dzieciństwo bez przemocy”

Zatrudnienie w okresie 18 lipca 2013r. do 30 listopada 2013r. na umowę zlecenie /cześć zadań koordynator wykonywał będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych/ I.Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe;

b) znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

c)dobra znajomość obsługi komputera;

d)doskonała organizacja pracy;

e)komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, samodzielność.

 

II.Do obowiązków koordynatora należeć będzie:

a) koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz wniosku;

b) nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu;

c) poszukiwanie wykonawców poszczególnych zadań;

d) kontakt z wykonawcami zadań;

e) rekrutacja uczestników projektu;

f) współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentem rodziny, pedagogami szkolnymi i nauczycielami, przedstawicielami policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konopiskach;

g) nadzorowanie wykonywania zadań przez wykonawców;

h) przygotowywanie sal do warsztatów;

i)zakup artykułów spożywczych, plakatów, broszurek;

j) rozpropagowanie plakatów i broszurek na terenie gminy Konopiska;

k) ocena efektów warsztatów;

l) ewaluacja i monitoring projektu;

m) wykonanie sprawozdania końcowego;

III.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) życiorys zawodowy;

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie;

d)oświadczenie o niekaralności;

Wymagane dokumenty należy składać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1, 42-274 Konopiska w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Ośrodka (jak wyżej) z dopiskiem: Nabór na koordynatora projektu „Dzieciństwo bez przemocy” w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 16 lipca 2013 do godziny 16.00 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby GOPS w Konopiskach).

Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
Nawigacja: Home Pomoc Społeczna Ogłoszenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu79
Ostatni miesiąc86
Suma wejść449067