"Dzieje Konopisk i okolicy"

Drukuj

W dniu 21 października 2015r. gościem w kl. III a i III b S.P w Konopiskach była p .Barbara Herba –autorka książki pt. „Dzieje Konopisk i okolicy”. Na spotkaniu z uczniami p. B. Herba opowiedziała, jak powstała książka oraz przedstawiła historię naszej szkoły.

Następnie wraz z autorką wybraliśmy się na wycieczkę. Zwiedziliśmy znane miejsca w Konopiskach. Pierwszym obiektem był tzw. ,,biały dom”- budynek dawnej owczarni dworskiej z 1860r.W czasie rozwoju kopalnictwa rud żelaza został on nadbudowany i był zamieszkiwany przez pracowników kopalni. Obecnie jest on własnością gminy. Kolejny zwiedzany obiekt był pierwszym budynkiem kolonijnym dla dzieci pracowników huty ,,Częstochowa’’ do dziś jest zamieszkały przez mieszkańców Konopisk. Na miejscu tzw. „dzikiego ogrodu” znajduje się aktualnie boisko sportowe. Uczniowie obejrzeli  również budynek dawnej stajni dworskiej, który po II wojnie światowej był siedzibą kina i LKS,, LOT’’ w Konopiskach. Obecnie stanowi własność prywatną i mieści się w nim piekarnia. Obejrzeliśmy również kościół parafialny z 1903r. Na cmentarzu parafialnym odwiedziliśmy grób nieznanego żołnierza i grób powstańca 1863r. Wojciecha Korwin – Szymanowskiego. Spacerowaliśmy również Aleją Lipową, która jest pomnikiem przyrody. Po powrocie do szkoły podziękowaliśmy autorce książki  p. B. Herbie za wspaniałą lekcje historii naszej miejscowości.

B. Kozieł