Jesteśmy widoczni, jesteśmy bezpieczni - "akcja kamizelkowa"

Drukuj

W trosce o bezpieczeństwo dzieci - mieszkańców terenów wiejskich w wieku przedszkolnym i szkolnym - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2010 roku prowadzi  akcję "Bezpieczeństwo dzieci na drogach wiejskich", zwaną popularnie "akcją kamizelkową". Ma ona na celu popularyzację w świadomości społecznej  znaczenia bezpieczeństwa najmłodszych na drogach. Konkretne działania, prowadzone przez ARiMR,  sprowadzają się do rozdawania kamizelek odblaskowych w szkołach leżących na terenach wiejskich, przy aktywnym udziale Policji i lokalnych samorządów.

W dniach 5 -9 października 2015r. Śląski Odział Regionalny ARiMR przekazał kamizelki odblaskowe z logo ARiMR dla najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich  powiatu częstochowskiego. W "akcję kamizelkową" włączyła się Miejska Komenda Policji w Częstochowie. Z inicjatywy Przewodniczącej Rady Rodziców w ZSP w Aleksandrii - p. Renaty Szczurek - tegoroczna "akcja kamizelkowa" dotarła i do naszej placówki. 7. października w  spotkaniu z uczniami uczestniczyli Kierownik Biura Powiatowego ARiMR - p. Rajmund Michalik, Zastępca Wójta Gminy Konopiska - p. Zofia Kuśmierska, Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Renata Szczurek oraz Robert Tame - Sierżant Sztabowy z Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie, który przypomniał o konieczności i zasadach bezpiecznego poruszania się pieszych na drogach.  Ukoronowaniem spotkania było wręczenie wychowankom przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum kamizelek odblaskowych.

Sylwia Herman