Dodatkowe pieniądze dla Gminy Konopiska na doposażenie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach

Drukuj

Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Gminy Konopiska przyznało 32 866 zł na doposażenia stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Niektóre stołówki szkolne zostaną wyposażone w stoliki i krzesła, inne szkoły zakupią nową zastawę stołową, kolejne wyposażą kuchnie w lodówki, piece gazowe i elektryczne, garnki, patelnie i inny sprzęt nieodzowny do przygotowywania codziennych posiłków.

Lista potrzeb, którą przedstawili dyrektorzy była bardzo długa, zdajemy sobie sprawę, że zapotrzebowanie jest o wiele większe, jednak dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej choć cześć potrzeb uda nam się zrealizować. Jest to bardzo dobra wiadomość biorąc pod uwagę, że tylko pięć gmin Janów, Koniecpol, Konopiska, Lelów i Przyrów z Powiatu Częstochowskiego otrzymało pomoc finansową.

Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych