Szkoła pod sztandarem

Drukuj

W piątek 11 czerwca w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku odbyła się niezwykle doniosła uroczystość nadania szkole sztandaru. 

Oficjalną część uroczystości poprzedziła polowa msza święta, którą odprawili proboszcz parafii pw. św. Walentego w Konopiskach ks. Sławomir Kaczmarek oraz były wychowanek szkoły w Jamkach-Korzonku, a obecnie duchowny - ks. Damian Leśniczek. W trakcie nabożeństwa dokonano poświęcenia sztandaru. Proporzec ufundowany przez Radę Rodziców i sponsorów przekazali dyrektorce szkoły Elżbiecie Wrońskiej rodzice uczniów. Następnie sztandar przekazany został przez Elżbietę Wrońską uczniom podstawówki, którzy wcześniej złożyli uroczyste ślubowanie.

Nadanie sztandaru szkole w Jamkach-Korzonku było doniosłym wydarzeniem nie tylko dla samej  szkoły, ale także dla całej gminy, dlatego na uroczystości obecni byli liczni goście. W uroczystości uczestniczyli wójt Jerzy Socha, wicewójt Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak, przewodnicząca Rady Gminy Danuta Budzik, radni, a ponadto delegacje wszystkich szkół gminnych wraz ze sztandarami.

Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć pokazująca bogatą, liczącą ponad 70 lat historię szkolnictwa w Jamkach – Korzonku.  Na zakończenie uroczystości goście obejrzeli okolicznościowe widowisko inspirowane postacią oraz twórczością patronki szkoły – Marii Konopnickiej.