Ustawa śmieciowaHarmonogram wywozu nieczystości

(kliknij żeby powiększyć)

 

Informacja o odpadach komunalnych z dnia 2.08.2013r.

Jak informowaliśmy wcześniej ( 2 lipca) firma SITA POŁUDNIE , której oferta zajęła ostatnie miejsce złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie, zarzucając, że wybrano ofertę, która zawierała rażąco niską cenę. Różnica pomiędzy cenami zaoferowanymi przez SITĘ POŁUDNIE i Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach wynosi 58%, zaś o rażąco niskiej cenie można mówić, jeśli różnica ta wynosi kilkaset procent. Mimo to KIO uznało rację firmy Sita.  Dopóki nie ma uzasadnienia wyroku , mamy  związane ręce , nie mamy od czego się odwołać. W związku z powstałą sytuacją od dwóch tygodni pojemniki  wraz z workami rozwożone są przez pracowników urzędu. Kolejność rozwożenia  wynika z harmonogramu wywozu śmieci w lipcu , dlatego też zostały nam na koniec  dwie miejscowości Aleksandria i Kopalnia w których to około 200 koszy już jest na posesjach. Robimy wszystko , aby dostarczyć  pozostałe pojemniki do połowy przyszłego tygodnia.

Przepraszamy za utrudnienia ale staramy się obronić mieszkańców przed wydatkowaniem  dodatkowej kwoty około 5 mln. zł stanowiącej różnicę między najkorzystniejszą ofertą w przetargu a tą oferowaną przez firmę Sita.

Przypominamy  też o  punktualnym ( do godziny 6,00 rano w dniu wywozu ) wystawianiu śmieci przed posesje.

 

Dnia 29 lipca b.r. ukazał się artykuł Gazety Wyborczej , który niżej cytujemy i zachęcamy do przeczytania

Wyjaśnia on  trudności  z jakimi borykają  się  gminy ,w tym Konopiska ,zmuszone po nowelizacji  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , do zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych po 1 lipca 2013r.

Osiem gmin w regionie nie ma stałej umowy śmieciowej - bo walczą z Sitą

Osiem sąsiadujących ze sobą gmin (Ciasna, Kalety, Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Pawonków, Woźniki i Dobrodzień) już 3 kwietnia rozpisało wspólny przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów. Uznały, że im przetarg większy, tym stawki uda się uzyskać korzystniejsze.


Na 1 lipca wszystko miało być zapięte na ostatni guzik. Czytaj więcej

 

Jak wnosić "opłatę śmieciową"

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy Konopiska lub przelewem na konto do 20 dnia każdego miesiąca. Istnieje możliwość wnoszenia opłat kwartalnych, półrocznych lub rocznych do 20 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres.

 

Numer konta na które należy wnosić opłaty:

Bank Spółdzielczy w Konopiskach

GMINA KONOPISKA - odbiorca przelewu

87 8273 0006 2000 0000 0172 2503

BS w Konopiskach nie pobiera opłaty za wpłatę związaną z wywozem nieczystości

 

Informacja

INFORMACJA

W związku z wpłynięciem odwołania od przetargu na wyłonienie wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013r., do czasu rozstrzygnięcia przez Krajową Izbę Odwoławczą w Warszawie, odpady komunalne i odpady segregowane (tylko odpady z tworzyw sztucznych) za miesiąc lipiec b.r. należy gromadzić w workach, które są dostarczane od dnia 02.07.2013 do każdej zamieszkałej posesji.

Zgromadzone w lipcu odpady zostaną odebrane przez firmę Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, według harmonogramu, który zostanie zamieszczony na stronie gminy oraz tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

Po rozstrzygnięciu odwołania i podpisaniu umowy z wykonawcą, zostaną dostarczone pojemniki, worki do pełnej segregacji oraz harmonogram dalszego wywozu odpadów. Za utrudnienia przepraszamy.

Konopiska, dnia 02.07.2013r

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

 
Strona 3 z 4
Nawigacja: Home

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230