Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.5.2014

Konopiska 21.05.2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska mgr inż. Jacek Śmiech. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na dz. nr ewid.1152 , 1187w Hutkach oraz dla dz.nr.561/5 , 561/1 w Starczy

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice

Treść obwieszczenia (pdf)

Poprawiony ( poniedziałek, 19 maja 2014 12:07 )
 

Kuchania szkolna w ZS w Konopiskach

Email Drukuj PDF

W Zespole Szkół w Konopiskach trwają prace związane z przebudową pomieszczeń na kuchnię szkolną.

Zakres robót obejmuje:

- wykucie z muru stolarki

- uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów w ścianach

- wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych

Poprawiony ( czwartek, 15 maja 2014 09:51 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.4.2014

Konopiska 07.05. 2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że wystąpiono do  Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, Starosty Częstochowskiego oraz Dyrektora Okręgowej Dyrekcji Lasów państwowych w Katowicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na realizacji 2 odcinków  sieci  kablowej elektrycznej SN na dz.nr. 96,97,98,99/2,100  w Łażcu  oraz  na dz.nr.258/8 w Rększowicach

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Aleksandria

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Burmistrza Blachowni w sprawie modernizacji linii elektrycznej 15 kV na odcinku Kuźnica - Aleksandria

Treść obwieszczenia (pdf)

 
Strona 9 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj39
Wszystkie w tygodniu705
Ostatni miesiąc1175
Suma wejść467811