Inwestycje

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia sprzedaż – działki budowlane w miejscowości Rększowice

Email Drukuj PDF

Wykaz (pdf)

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.6.2014

Konopiska 16.06. 2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :
- art. 49, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

- art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że wystąpiono do  Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji, Starosty Częstochowskiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie  istniejącej stacji transformatorowej S-238 w Hutkach  na działce dz. nr. 1178,1179,1183,1187,1160,1182,1181 w Hutkach.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 09.06.2014 r.

GR. 6720.1.2014
GR. 6722.1.2014
GR. 6722.2.2014
GR. 6722.3.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013 poz. 1235)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 4 czerwca 2014 r.  następujących uchwał:

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska 02.06.2014 r.

GR.6733.6.2014


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647) zawiadamiam,  że w dniu 02.06.2014 r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Usług Elektrycznych Krzysztof Urbański ul. Chorońska 89  42-360 Poraj zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie  istniejącej stacji transformatorowej S-238 w Hutkach  na działce dz. nr. 1178,1179,1183,1187,1160,1182,1181 w Hutkach.

Poprawiony ( czwartek, 05 czerwca 2014 10:30 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.4.2014

Konopiska 28.05.2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Janusza Kubika. w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 2 odcinków sieci energetycznej SN na dz. nr ewid. 96, 97, 98, 99/2, 100 w Łażcu oraz dla dz.nr.258/8 w Rększowicach .

Poprawiony ( poniedziałek, 02 czerwca 2014 10:52 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice

Treść obwieszczenia (pdf)

 
Strona 8 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj38
Wszystkie w tygodniu704
Ostatni miesiąc1174
Suma wejść467810