Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 23.12..2014 r.

 

GR.6722.4.2014

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013, poz. 1235, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr  377/XLIX/2014

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ALEKSANDRIA - OSIEDLE”

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.9.2014

Konopiska 17.12.2014r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Edmunda Mzyka

42-201 Częstochowa . w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie  odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na dz.nr. 603 w Aleksandrii Pierwszej.

Więcej…
 

ODNOWIONO UL. KWIATOWĄ

Email Drukuj PDF

Ukończono odbudowę odcinka nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia w km 0+000-0+320. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie: podbudowy, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna), poboczy i przepustu rurowego. Wartość zadania wyniosła 155.787,08zł. Zadanie, w wysokość 80% jego wartości, dofinansowano z promesy przekazanej na ten cel przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
FOTORELACJA

 

150 000,00zł Z MINISTERSTWA NA BUDOWĘ DROGI

Email Drukuj PDF

Gmina Konopiska otrzymała dodatkowe środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 150.000,00zł na zadanie pn. "Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Hutki w km 0+000 - 0+350" (tj. tzw. droga do „Rancza”). Dzięki pozyskanym środkom standard nawierzchni w/w drogi będzie porównywalny z obecnym standardem istniejącej drogi powiatowej. Inwestycja zostanie ukończona do końca 2014r., a jej realizacja w znacznym stopniu poprawi komunikację mieszkańcom posesji usytuowanych w tej części sołectwa Hutki.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy autostrady A1 (pdf)

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska,12.11.2014 r.

GR.6722.4.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013 poz. 1235, ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 10 listopada 2014 r. uchwały nr 377/XLIX/2014, o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria Druga – Osiedle” w Aleksandrii Drugiej przy ul. Strażackiej.

Więcej…
 
Strona 5 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj6
Wszystkie w tygodniu12
Ostatni miesiąc196
Suma wejść466242