Inwestycje

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Rększowice:

Poprawiony ( środa, 04 marca 2015 11:09 ) Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Konopiska:

Więcej…
 

Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec

Email Drukuj PDF

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 04.02.2015 r. zawarto umowę przyznania pomocy nr 01604-6930-UM1240630/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa dotyczy realizacji operacji pt. Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec.

Poprawiony ( piątek, 29 maja 2015 12:23 ) Więcej…
 

Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia

Email Drukuj PDF

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 23.02.2015 r. zawarto umowę przyznania pomocy nr 01637-6930-UM1240631/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Umowa dotyczy realizacji operacji pt. Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia.

Poprawiony ( środa, 18 marca 2015 09:32 ) Więcej…
 

Wykaz

Email Drukuj PDF

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia sprzedaż – przetarg nieograniczony w 2015 roku

- Kopalnia (docx)
- Aleksandria ul.Strażacka (docx)
- Rększowice (działka rolna) (docx)
- Aleksandria ul.Bociania (docx)
- Konopiska (docx)
- Rększowice (docx)

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 23.12.2014 r.

GR.6722.5.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z roku 2012, poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013 poz. 1235, ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 10 listopada 2014 r. uchwały nr 376/XLIX/2014, o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska w granicach obejmujących część działki nr 603 w Aleksandrii Pierwszej przy ulicy Brzozowej.

Więcej…
 
Strona 4 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj38
Wszystkie w tygodniu704
Ostatni miesiąc1174
Suma wejść467810