Inwestycje

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 21.12.2015 r.

GR.6722.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2015 poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 376/XLIX/2014 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konopiska przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową :

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy  Konopiska ogłasza pierwszy ustny przetarg  nieograniczony na  wynajem, na czas nieokreślony  lokali użytkowych położonych w  Konopiskach, przy ul. Sportowej 1. Budynek posadowiony jest na działce geodezyjnej nr 1519 zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Częstochowie pod numerem 61329.

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.4.2015

Konopiska 03.11.2015r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);
-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.z 2012 r  poz.647)

Zawiadomienie

że została wydana decyzja w związku z  postępowaniem administracyjnym prowadzonym na wniosek Tauron Dystrybucja S.A w Krakowie Oddział  w Częstochowie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie  odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV relacji SE Brzózka –Dzbów z ciagiem PZ Kużnica- Dżbów w Rększowicach  na dz.nr.141/2 , 146/2 , 1146/2, 1149/2

Poprawiony ( środa, 04 listopada 2015 11:06 ) Więcej…
 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie budowy autostrady A1 - link

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska (PGN)

Email Drukuj PDF

W dniu 17.08.2015 r. w Katowicach zawarto umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Konopiska na dofinansowywanie zadania pod nazwą: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska (PGN). Opracowanie planu zostało zlecone firmie Energia Oze Sp. z o. o.,

Więcej…
 
Strona 1 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj12
Wszystkie w tygodniu25
Ostatni miesiąc209
Suma wejść466255