Zawiadomienie

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1515) zawiadamiam , że dnia:

29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się:

XVII sesja Rady Gminy Konopiska

z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska przyjętego uchwałą nr 212/XXII/05 z dnia 27 czerwca 2005 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2015 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024.

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Konopiska.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii”

18.  Odpowiedzi na interpelacje.

19.  Sprawy różne.

20.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

/-/  Edward Bałdyga

 
Nawigacja: Home

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj1
Wszystkie w tygodniu9
Ostatni miesiąc204
Suma wejść453161