Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska (PGN)

Email Drukuj PDF

W dniu 17.08.2015 r. w Katowicach zawarto umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Gminą Konopiska na dofinansowywanie zadania pod nazwą: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska (PGN). Opracowanie planu zostało zlecone firmie Energia Oze Sp. z o. o.,

ul. Częstochowska 7, Konopiska.

Wartość projektu 33 900, 00 PLN

Środki WFOŚiGW 27 120,00 PLN

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska to dokument strategiczny, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza na obszarach gdzie odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń  w powietrzu.

Dokument ten opisuje również kierunki działań zmierzające do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Konopiska poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Bardzo ważną informacją jest to, iż dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Konopiska i innych podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków udostępniamy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie.

Wypełnienie ankiety nie jest wiążącą deklaracją Państwa uczestnictwa w przyszłych Programach wdrażanych przez Gminę lecz stanowi ważną informację dla naszej Gminy, o ewentualnych możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza.

Dodatkowych informacji ws. PGN udziela pan Robert Wielgosz tel. 785 505 601

Ankieta dostępna jest w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej”

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy pokój nr 5 (piętro)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa5, 42-274 Konopiska

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do 30.10.2015 r.

 
Nawigacja: Home Inwestycje Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska (PGN)

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu48
Ostatni miesiąc296
Suma wejść462834