Innowacyjne rozwiązania dla edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach

Email Drukuj PDF

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach przystąpili do udział w  projektu EDUSCIENCE. Jego pełny tytuł brzmi: „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.   Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych., realizowany pod patronatem MEN, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt EDUSCIENCE oferuje:

  • naukę przez eksperymenty – projekt kładzie nacisk na angażowanie uczniów w wykonywanie doświadczeń dostosowanych do ich wieku i umiejętności,
  • różnorodność technik przekazu wiedzy – na platformie e-learningowej umieszczane są różnego typu materiały (filmy, pliki audio, obrazy, quizy, krzyżówki itp.),
  • bezpośredni kontakt z naukowcami PAN – telekonferencje, lekcje on-line, wizyty w obserwatoriach dają możliwość zadawania pytań, wpływania na przebieg badań czy prowadzonego właśnie eksperymentu,
  • poznawanie różnych aspektów nauki – prowadzone są transmisje satelitarne ze stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz z obserwatoriów geofizycznych w Polsce,
  • nowoczesną metodykę nauczania – w której uczeń jest nie tylko odbiorcą stosowanych przez nauczycieli metod, ale także sam poznaje swoje możliwości i style uczenia się, przez co świadomie uczestniczy w procesie uczenia.

Celem projektu jest popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów i uczennic.  Założeniem projektu  jest, aby dzięki zmienionej formule uczenia wzrosło zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatycznymi, technicznymi oraz niezbędnymi w dzisiejszym świecie językami obcymi. Realizatorzy projektu zachęcają uczniów do tego, aby wzięli udział w realnym procesie badawczym, aby obserwowali otaczający ich świat, stawiali sobie pytania i samodzielnie szukali na nie odpowiedzi, aby byli w stanie przenieść metody badawcze na grunt szkolny. Zdając sobie sprawę z dużej otwartości młodych ludzi na nowinki techniczne, informatyzację, korzystanie z nowoczesnych urządzeń elektronicznych, projekt daje im nowoczesne narzędzia, które mogą wykorzystać w edukacji i rozwoju własnej osobowości. Dzięki zaangażowaniu specjalistów z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania uczniowie mogą uczyć się w sposób przyjemny, a przede wszystkim efektywny, wykorzystując innowacyjną platformę e-learningowa, portal przyrodniczy, wsparcie metodyczne dla nauczycieli, opis programu wycieczek dydaktycznych umożliwiający wizytę w jednym  z instytutów bądź obserwatoriów naukowych oraz program ogólnopolskiego monitoringu przyrodniczego.

 
Nawigacja: Home Oświata Innowacyjne rozwiązania dla edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj6
Wszystkie w tygodniu23
Ostatni miesiąc216
Suma wejść448826