Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 03.04.2015 r.

 

GR.6722.1.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.17 pkt. 9 i 11 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust.2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z roku 2013, poz. 1235, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Konopiska nr  355/XLIV/2014 z dnia 4 czerwca 2015 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ALEKSANDRIA PIERWSZA - TERENY PRZEMYSŁOWE II”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10.04.2015 r. do 08.05.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, pokój nr 3, w godzinach od 08.00 do 14.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska w dniu 08.05.2015 r.  o godz. 14.00

 

Uwagi do planu należy składać na piśmie, a w odniesieniu do prognozy oddziaływania na środowisko – na piśmie, ustnie do protokołu albo drogą elektroniczną bez certyfikatu, do Wójta Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2015 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Rozdzielnik

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Aleksandria Pierwsza
  3. Strona Internetowa - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska
  4. a/a
Poprawiony ( piątek, 03 kwietnia 2015 06:50 )  
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj12
Wszystkie w tygodniu25
Ostatni miesiąc209
Suma wejść466255