Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

Nazwa:

Zespół Szkół w Konopiskach
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Imię:
Henryk Sienkiewicz

Dane:
gmina: Konopiska
powiat: Częstochowski
woj. Śląskie
Dyrektor:
Zastępcy dyrektora:

mgr Ilona Ujma
mgr Beata Kaleta,
Adres:

ul. Sportowa 7, 42 – 274 Konopiska
Telefon:

34 3299 – 266 (Gimnazjum),
34 3282 – 014 (Szkoła Podstawowa)
Fax:

34 3299 – 266 (Gimnazjum),
34 3282 – 014 (Szkoła Podstawowa)
Mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Gimnazjum)
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (Szkoła Podstawowa)
www:

http://zskonopiska.pl/
NIP, Regon:

NIP: 5732718159, REGON: 152178770
Konsultacje:

w każdy pierwszy wtorek miesiąca
Dyżur dyrektora:

wtorek w godz. 1400 – 1500
Godziny pracy:

Szkoły: 700 – 1600
Dyrektora: 730 – 1530
Sekretariatu: 730 – 1530
Opis działalności:
(sukcesy szkoły, laureaci konkursów oraz inne osiągnięcia).Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zespół Szkół w Konopiskach jest prężnie działającą placówką oświatową. Może poszczycić się doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną (większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani) oraz nowoczesną baza dydaktyczną. Posiadamy – 3 pracownie komputerowe, pracownię językową, pracownię chemiczną, siłownię, tablice interaktywne, bibliotekę multimedialną, izbę regionalną, kącik historyczny. Jesteśmy autorami programów dydaktycznych i innowacji, które wdrażamy w naszej szkole – są to np.: innowacja „Promocja zdrowia”, program autorski z języka angielskiego, autorski program wychowawczy. Mamy bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych zarówno dla uczniów zdolnych jak i tych, którzy mają problemy w nauce –koła naukowe, Dyskusyjne Forum Młodych Historyków, LOP. PCK, Koło Turystyczno – Krajoznawcze, chór, zespół muzyczny, koło teatralne, LUKS – sekcja siatkówki; lekkiej atletyki; tenisa stołowego. Zapewniamy opiekę uczniom oraz pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzięki pracy dwóch świetlic, pedagoga, który jednocześnie jest Rzecznikiem Praw Ucznia, logopedy. Od roku 2008 posiadamy monitoring, który znacznie przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole. Realizujemy programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, umożliwiające uczniom kontakt z rówieśnikami z innych krajów oraz pracownikami środowisk naukowych. Do najważniejszych z nich należą:
- Comenius
- Trzymaj Formę,
- Radosna Szkoła,
- Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy.
- To jest gimnazjum
- Aktywny uczeń
-Młodzi nadzieją Konopisk

Corocznie organizujemy Zielone Szkoły, promując tym samym wśród uczniów postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Byliśmy już kilkakrotnie w Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoszech.
Jesteśmy dumni z osiągnięć sportowych naszych uczniów. Zdobywamy medale mistrzowskie podczas imprez sportowych każdego szczebla: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego.
Co roku organizujemy imprezę międzypokoleniową i ogólnopolską pod nazwą Grand PRIX Konopisk. Promujemy w ten sposób zdrowy styl życia oraz idee olimpijskie zaszczepione nam przez sławną polską lekkoatletkę Irenę Szewińską.
Tak bogata oferta edukacyjna musiała zaowocować sukcesami. W roku 2007 otrzymaliśmy tytuł „Super Szkoły” w rankingu szkół organizowany przez ogólnopolski dziennik „Super Expres”. Posiadamy bardzo cenione i unikatowe Certyfikaty Śląskiej Szkoły Jakości nadane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty w obszarach: zarządzanie i organizacja, kształcenie, wychowanie i opieka, koncepcja pracy szkoły oceniające naszą pracę jako wzorową. Uczniowie naszej szkoły byli wielokrotnie finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych oraz olimpiad w dziedzinie: fizyki, chemii, biologii, języka polskiego, historii. Nasza uczennica była również posłanką XI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Możemy poszczycić się również zwycięstwami w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach plastycznych, muzycznych, o tematyce europejskiej.
Od kilku lat opracowujemy w gimnazjum Edukacyjną Wartość Dodaną, dzięki czemu analizujemy i wyciągamy wnioski z egzaminów zewnętrznych oraz innych diagnoz edukacyjnych. Na wyróżnienie zasługuje wzbudzane w naszych uczniach postaw aktywnych i twórczych. Niezwykle dynamicznie pracuje Samorząd Szkolny, prowadzi radiowęzeł szkolny, redaguje gazetki „Gimcio” – Gimnazjum ,„Echo” – Szkoła Podstawowa, przygotowuje akademie, prowadzi imprezy charytatywne, wolontariat, organizuje dyskoteki. W szkole działa koło wolontariatu „Parasol”.
Twórczość literacka naszych uczniów doczekało się publikacji książkowych. Prace wyróżnione w ogólnopolskim Konkursie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości” oraz „Rodzina – dobro bycia razem” ukazały się w książkach współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego we współpracy z Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie.
Bardzo wysoko ocenione zostały scenariusze teatralne napisane przez naszych uczniów na konkurs o tematyce profilaktycznej.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele chętnie wypowiadają się na tematy związane z życiem szkoły na łamach prasy lokalnej oraz Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego.
Praca Zespołu Szkół w Konopiskach im. H. Sienkiewicza jest działalnością dynamiczną i wielkoobszarową. Realizując cel dydaktyczny, opiekę i wychowanie, pracownicy szkoły pamiętają o wychowaniu dziecka:
- w zgodzie z systemem respektującym prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy,
- kulturalnego, wrażliwego na krzywdę i niesprawiedliwość, świadomego swoich czynów,
- samodzielnego w myśleniu , działaniu i ocenianiu, mającego możliwość samorealizacji.
 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zespół Szkół w Konopiskach jest prężnie działającą placówką oświatową. Może poszczycić się doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną (większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani) oraz nowoczesną baza dydaktyczną. Posiadamy – 3 pracownie komputerowe, pracownię językową, pracownię chemiczną, siłownię, tablice interaktywne, bibliotekę multimedialną, izbę regionalną, kącik historyczny. Jesteśmy autorami programów dydaktycznych i innowacji, które wdrażamy w naszej szkole – są to np.: innowacja „Promocja zdrowia”, program autorski z języka angielskiego, autorski program wychowawczy. Mamy bogata ofertę zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych zarówno dla uczniów zdolnych jak i tych, którzy mają problemy w nauce –koła naukowe, Dyskusyjne Forum Młodych Historyków, LOP. PCK, Koło Turystyczno – Krajoznawcze, chór, zespół muzyczny, koło teatralne, LUKS – sekcja siatkówki; lekkiej atletyki; tenisa stołowego. Zapewniamy opiekę uczniom oraz pomagamy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzięki pracy dwóch świetlic, pedagoga, który jednocześnie jest Rzecznikiem Praw Ucznia, logopedy. Od roku 2008 posiadamy monitoring, który znacznie przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole. Realizujemy programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, umożliwiające uczniom kontakt z rówieśnikami z innych krajów oraz pracownikami środowisk naukowych. Do najważniejszych z nich należą:
- Comenius
- Trzymaj Formę,
- Radosna Szkoła,
- Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy.

-To jest gimnazjum

-Aktywny uczeń

-Młodzi nadzieją Konopisk


Corocznie organizujemy Zielone Szkoły, promując tym samym wśród uczniów postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Byliśmy już kilkakrotnie w Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoszech.
Jesteśmy dumni z osiągnięć sportowych naszych uczniów. Zdobywamy medale mistrzowskie podczas imprez sportowych każdego szczebla: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego.
Co roku organizujemy imprezę międzypokoleniową i ogólnopolską pod nazwą Grand PRIX Konopisk. Promujemy w ten sposób zdrowy styl życia oraz idee olimpijskie zaszczepione nam przez sławną polską lekkoatletkę Irenę Szewińską.
Tak bogata oferta edukacyjna musiała zaowocować sukcesami. W roku 2007 otrzymaliśmy tytuł „Super Szkoły” w rankingu szkół organizowany przez ogólnopolski dziennik „Super Expres”. Posiadamy bardzo cenione i unikatowe Certyfikaty Śląskiej Szkoły Jakości nadane nam przez Śląskiego Kuratora Oświaty w obszarach: zarządzanie i organizacja, kształcenie, wychowanie i opieka, koncepcja pracy szkoły oceniające naszą pracę jako wzorową. Uczniowie naszej szkoły byli wielokrotnie finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych oraz olimpiad w dziedzinie: fizyki, chemii, biologii, języka polskiego, historii. Nasza uczennica była również posłanką XI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Możemy poszczycić się również zwycięstwami w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach plastycznych, muzycznych, o tematyce europejskiej.
Od kilku lat opracowujemy w gimnazjum Edukacyjną Wartość Dodaną, dzięki czemu analizujemy i wyciągamy wnioski z egzaminów zewnętrznych oraz innych diagnoz edukacyjnych. Na wyróżnienie zasługuje wzbudzane w naszych uczniach postaw aktywnych i twórczych. Niezwykle dynamicznie pracuje Samorząd Szkolny, prowadzi radiowęzeł szkolny, redaguje gazetki „Gimcio” – Gimnazjum ,„Echo” – Szkoła Podstawowa, przygotowuje akademie, prowadzi imprezy charytatywne, wolontariat, organizuje dyskoteki. W szkole działa koło wolontariatu „Parasol”.
Twórczość literacka naszych uczniów doczekało się publikacji książkowych. Prace wyróżnione w ogólnopolskim Konkursie „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości” oraz „Rodzina – dobro bycia razem” ukazały się w książkach współfinansowanych z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego we współpracy z Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie.
Bardzo wysoko ocenione zostały scenariusze teatralne napisane przez naszych uczniów na konkurs o tematyce profilaktycznej.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele chętnie wypowiadają się na tematy związane z życiem szkoły na łamach prasy lokalnej oraz Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego.
Praca Zespołu Szkół w Konopiskach im. H. Sienkiewicza jest działalnością dynamiczną i wielkoobszarową. Realizując cel dydaktyczny, opiekę i wychowanie, pracownicy szkoły pamiętają o wychowaniu dziecka:
- w zgodzie z systemem respektującym prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte normy,
- kulturalnego, wrażliwego na krzywdę i niesprawiedliwość, świadomego swoich czynów,
- samodzielnego w myśleniu , działaniu i ocenianiu, mającego możliwość samorealizacji.
 
Nawigacja: Home Szkoły i przedszkola Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj39
Wszystkie w tygodniu705
Ostatni miesiąc1175
Suma wejść467811